Доклад, публикуван от Върховния комисариат на ООН за бежанците, сочи 2011 като рекордна за принудителното разселване, като все повече хора се превръщат в бежанци – повече от всяка година от 2000 насам.

Докладът  “Глобални тенденции 2011”  може да намерите тук.

Sorry, the comment form is closed at this time.