Младежкият обмен „Има пукнатини навсякъде: точно от там извира светлината: моменти на издръжливост” е организиран от италианската организация Артемиде и финансиран от Еразъм +. Проектът ще се осъществи в къщата-лаборатория Черкуизино (Cerquosino) – социално еко селище, което се намира в природния парк Елмо-Мелонта, Италия. Ще се включат 20 участника и 5 лидера от Италия, България, Германия, Черна гора и Ливан. Те ще имат възможността да изживеят няколко дни сред природата, имайки слаб ефект върху околната среда. Наред с практическата сесия, базирана върху природата, обменът включва типични методи за неформално обучение като работа в група, работилници, симулации, размисли и екскурзии.

22853101_1588185887916689_5578867002560053657_n

Цели:

Основната цел на обмена е да породи процес на личностно изграждане чрез споделянето на колективно изживяване. Темите, избрани за постигането на целите на проекта, са социално включване; активното гражданство като база за засилване на инициативността, креативността и предприемаческия дух на младите хора; солидарността и способността за съдействие въпреки и поради различията.

Направлявайки и споделяйки пътя, дейностите и игрите на знания, фокусирани върху методологията на неформалното образования, обменът е една истинска симулация на активното гражданство. Проектът цели да предостави на участниците нови инструменти за справяне с различните аспекти на техния дискомфорт. Симулацията като метод ще бъде използвана като една действителна „активна лаборатория на потребностите”. Посредством характеристиката на избраната образователна пътека, младежите ще бъдат насърчени да дадат своя креативен и иновативен принос към всекидневните дейности.

Партньори:

Италия – Cooperativa abc

Ливан – Children and youth centre Shatila

България – CVS Bulgaria

Черна гора – Centre for Civic Education

Германия – Mostar Friedensprojeckt Ev

20597182_1885449448443530_3427710789124289556_nУчастници от България: 4 младежи и 1 лидер

Възрастово ограничение: 19 до 25 години

Език на обмена: английски

Необходимо е участниците да донесат бели дрехи, които ще послужат за целите на дейностите!

Финансови условия: Разходите по настаняване, храна и пътни разходи ще бъдат възстановени на 100% след края на проекта, след изпращане на оригиналните билети. В случая на България, домакинът покрива до 275 евро от пътните разходи.

Повече информация за домакина на обмена, можете да намерите тук!

За да кандидатствате за участие в обмена е необходимо да попълните и изпратите регистрационната форма до 18-ти януари на Атанаска communication@cvs-bg.org!

Успех!

 

Sorry, the comment form is closed at this time.