През септември в подножието на Лозен планина, заедно с двадесет и пет младежки работници, доброволци и активисти от девет държави- България, Малта, Португалия, Испания, Германия, Италия, Унгария, Украйна и Армения, учихме, творихме и споделяхме истории и добри практики в контекста на равенството на половете. Всичко това се случи в рамките на международното обучение “Визуални истории от А до Я”, организирано от 14-ти до 23-ти септември от Си Ви Ес – България, българският клон на международното движение за мир и мрежа за обмен на доброволци Service Civil International.

Програмата на обучението беше разделена на тематични модули, които да предоставят нова информация, да подобрят знанията и да развият уменията на участниците и да дадат възможност за споделяне в безопасна и креативна среда. Програмата включи срещи с експерти по визуални изкуства, както и посещение на няколко организации, които споделиха собствените си практики в областта на борбата за равенство на половете и допринесоха допълнително за процеса на обучение и развитие. Модулите бяха подредени тематично „Модул повишаване на джендър грамотност“, „Модул повишаване на уменията за визуално изразяване“ и „Модул реализиране на визуалните истории“. Създадохме защитено пространство, където всеки да се чувства комфортно да споделя лични преживявания и ситуации, както и да се чувства свободен да разгърне творчеството си. 

Проектът имаше за цел да повиши нивото на самоосъзнаване на участниците по отношение на тяхната идентичност и да подпомогне възприемането им като личности, а не като обекти на полово определящи стереотипи. Развитието на тези компетенции беше оценено от партньорските организации като изключително важно за участниците, за да могат те в рамките на своите доброволчески организации на местно ниво да предадат наученото на доброволците и младежите, с които работят. Времето, в което живеем, налага младежите и младежките работници да повишат своята грамотност по темата за равенство на половете, за да постигнат по-добро самопознание и увереност, които да прилагат в ежедневната си интеракция на лично и професионално ниво е нужда, която отговори на техните очаквания. Обективизирането на хора е много често срещано в различните държави и особено при младите хора, възпитани в среда, където се възприема, че силата е за момчета, а емоциите са за момичета. В епохата на технологиите младите хора прекарват повече време онлайн, където много проблеми се проектират в мрежата. Тази реалност показа и необходимостта от повишаване на медийната грамотност. Светът на медиите и социалните мрежи става все по-визуален, така че необходимостта да се развият компетенции за различаването на добрите от лошите примери за медийни провокации също беше оценена като належаща. 

Така набелязаните в процеса на планиране проблеми на нашето съвремие обусловиха и целите на обучението и различните тематични блокове на обучителната програма. В първата част на обучението участниците разглеждаха различните теми и концепции, свързани с джендър тематиката и равенството на половете, феминизмът, насилието, основано на пола, правата на човека и дискриминацията, сексуалното образование и превенцията на полово-предаваните болести. Те споделиха различните предизвикателства, които са идентифицирали в местната си общност, откриха много сходни проблеми и се групираха по интереси, за да създадат визуални наративи, които да противодействат на случващото се. 

Като част от визуалните инструменти, които разглеждахме, посетихме премиерната прожекция на филма “Жените наистина плачат”, в който чрез историите на няколко събирателни женски образа са представени проблемите, с които се сблъскват жените в България. Филмът беше изключително въздействащ и участниците бяха изключително въодушевени да дискутират в подробности сюжетните линии и да рефлектират върху собствените си възприятия, свързвайки показаните проблеми с реалните предизвикателства в техните собствени реалности.

За да се постигне по-задълбочено разбиране на разглежданите теми и да се вникне по-дълбоко в спецификата на ситуацията в страната, участниците се срещнаха с експерти от България, в лицето на Лили Драгоева и Глория Филипова от Фондация “Билитис”, както и с Явор Конов от Фондация “Айвър”, които обрисуваха реалистичната картина на предизвикателствата, които те срещат в ежедневната си работа на терен с хора от общността и грижата за психичното и физическото им здраве, както и успехите, които са постигнали през годините усилена работа. 

Като част от програмата организирахме и Жива библиотека, по време на която участниците успяха да се срещнат с млади хора от ЛГБТИ общността, които им разказаха за трудния личен път, който са извървели и непрестанната борба, която се налага да водят всеки ден, за да могат да бъдат себе си в едно нетолерантно и често открито враждебно-настроено спрямо различията общество. 

Програмата в последния модул включи четирима ментори-творци и експерти във визуалните изкуства и социалните медии: Виктория Маринова – експерт в създаването на концепции и съдържание за социалните мрежи, Изабела Маркова – графичен дизайнер, който подкрепя разнообразни социални каузи с неповторимия стил на илюстрациите си, Виолета Апостолова – Лети, фотограф, който улавя детайли от душевността на хората, които застават пред нейния обектив, и Никола Гюлмезов, журналист и фотограф и видеограф, чиито фото и видео-истории не само предават реалността, пречупена през талантливия му авторски стил, но и вдъхновяват. Всички те в продължение на два дни подкрепяха и напътстваха участниците в изготвянето на техните мини кампании, като ги насочваха и даваха полезни съвети, долавяха желанията им относно това, което искат да покажат и им предлагаха целенасочена рамка и напътствия в процеса на визуализацията. Така във втората практическа част на обучението, заедно с ментори-специалисти в областта на визуалните изкуства и социалните медии, участнциите създадоха различни мини кампании в различни медийни формати на теми като: сексуалното образование, насилието по време на раждане, феминизмът, правото на аборт и красотата на многообразието. Разгледайте чудесните резултати от този творчески процес, които самите участници вече разпространят в рамките на своите местните общности, сред приятели, семейства и младежи, с които работят, а също така и в международен план, чрез мрежата си от партньорства.

ФЕМИНИЗМЪТ Е…
Инстаграм @page.by.page.2021

МАЙЧИНСТВО
Инстаграм @informed_maternity_care

АЗ съм ТИ

ПРАВО НА БЕЗОПАСЕН АБОРТ

Джендър рокля
Инстаграм @the.gender.dress

Игра – сексуално обрзование

Проектът “Визуални истории от А до Я”, 2019-2-BG01-KA105-062826
е подкрепен от програма Еразъм+ и  Център  за  развитие  на  човешките ресурси

Sorry, the comment form is closed at this time.