6Младежки обмен “Move It!”, Кечкемет, Унгария

Не съм вземала по-правилно решение от това да кандидатствам за младежкия обмен „Move it!”. Стягайки куфара, си мислех за какво ли не. Бях леко изплашена и нервна от предстоящото събитие. Тази отрицателна емоция рязко се преобърна, когато се срещнахме с испанската група. Те огласиха влака със смях и весели приказки. Срещнахме се и с унгарската група, а после ни настаниха по стаите. Веднага се сближихме, а аз имах чувството, че се познавам с тези хора от години. Още първата вечер си казах: „Това ще бъде незабравимо преживяване!” За една седмица успях да почувствам всички тези хора като свои братя и сестри. Забравихме, че някои сме от България, други от Испания, трети от Унгария. Всички станахме едно цяло – едно голямо семейство, което е заедно по цял ден. Да, заедно! Заедно ядем, спим, смеем се, танцуваме, печем филии, мием чинии, правим си услуги, пазим се пред тоалетните, учим чуждите езици….Бяхме един голям и неразделен екип.

5В един момент аз се изплаших. Изплаших се, че датата на заминаването ни наближава. Не съм плакала за нито едно място, което съм напускала, както за това. Там забравих за дата, час, семейство и приятели….Все едно живеех в друг свят. Никога не съм изпитвала по-голямо удоволствие от това да ям зърнена закуска и да се храня с още 30 човека. А най-хубавото е, че без да искаш успяваш да научиш за чуждите култури и да практикуваш английския си език и езика на тялото. Много съм щастлива, че прекарах рождения си ден сред тези хора и те се постараха да оставят незаличима следа в съзнанието ми. Имах за подарък картичка, в която всеки един от участниците ми беше оставил красиво послание. Винаги ще я нося със себе си и ще си спомням тези прекрасни дни! Сигурна съм, че никой не може да направи толкова образно описание на това приключение, че да може човек да си го представи! Тези дни не могат да бъдат описани с думи, те трябва да се изживеят!

 Posted by Vera at 19:37 Доброволчески дейности, Доброволчески новини Comments Off on Доброволчески истории: Младежки обмен “Move It!”, Кечкемет, Унгария
 

Общо събрание

Имаме удоволствието да ви поканя на Общото събрание (ОС) на Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България”, което ще се проведе на 16.12.2016 г. (петък) от 16.00 ч. в офиса на Сдружението на ул. Алабин 50А, ет. 5

Поканени са всички пълноправни и асоциирани членове, като право на глас при вземането на решения по устав имат само пълноправните членове. Всеки, който подкрепя ценностите и целите на Сдружението също е добре дошъл да присъства!

 

Предвиждаме ОС да протече при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчета на УС за дейността на Сдружението през 2016 г.
 2. Приемане годишния финансов отчет на УС за дейността на Сдружението през 2015 г.
 3. Приемане план за дейностите на Сдружението за 2017 г.
 4. Промяна на Устав на Сдружението
 5. Приемане нови членове на Сдружението
 6. Избор на нови членове на УС на Сдружението
 7. Приемане на отчета за дейностите и финансовия отчет на Настоятелството на Фондация „Училище за природа”за 2016 г.
 8. Приемане на план за дейностите и бюджет на фондация „Училище за природа“ за 2017 г.
 9. Избор на нови членове на Настоятелството на Фондация „Училище за природа”
 10. Разни

Членовете, които искат да предложат някоя точка за добавяне към дневния ред, могат да направят това предварително на имейл cvs.mira@gmail.com или на място.

Освен това бихме да напомним, че Си Ви Ес – България и Училище за природа с. Влахи имат нужда от попълване на редиците на своите оперативни структури, съответно Управителен съвет и Настоятелство. Ако смятате, че сте човек, който може да допринесе с опит и ентусиазъмза развитието на Си Ви Ес – България или на Училището за природа в с. Влахи, ще се радваме да получим Вашата кандидатура! Работата и в двете организации е свързана с отговорности и предизвикателства, но едновременно с това е и вълнуваща и зареждаща!

Кандидатите за членство в УС или членство в Настоятелството трябва да изпратят кратко мотивационно писмо на адрес cvs.mira@gmail.com не по-късно от 11.12.2016 г. Също така е желателно кандидатите да присъстват на ОС, за да представят кандидатурите си лично.

Всеки, който е бил асоцииран член за период по-дълъг от 18 месеца, може да кандидатства за пълноправно членство, като по този начин ще може да участва активно във взимането на решенията на ОС и така да влияе на развитието на Сдружението. Кандидатите за пълноправно членство следва да изпратят кратко мотивационно  писмо на адрес cvs.mira@gmail.com не по-късно от 11.12.2016 г. Също така е желателно кандидатите да присъстват на ОС, за да представят кандидатурите си лично.

Напомняме на кандидатите за асоциирано членство, че могат да изтеглят заявките оттук, като може да ги попълнят и изпратят на адрес office@cvs-bg.org по всяко време.

УС на Си Ви Ес – България

Документите за ОС ще бъдат на разположение на всички членове в офиса на Сдружението след 11.12.2016 г.

Поздрави,

Управителния съвет на Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България”

 Posted by Mira at 16:04 Доброволчески новини Comments Off on Покана за Общо събрание на 16 декември 2016
 

Центърът за изследване на демокрацията и сдружение Си Ви Ес – България, с помощта на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз, започват работа по „Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане“.

Инициативата е по заявка на Министерството на вътрешните работи и ще се осъществи в периода август 2016 – февруари 2018. Основните й цели са да допринесе за развитието на общата политика на Европейския съюз в областта на убежището и миграцията, както и да допринесе за укрепването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, при прилагане на принципите на солидарност и споделяне на отговорностите между държавите членки и на сътрудничеството с трети държави, съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

По-конкретно, очаква се резултатите да съдействат за подобряване на националната регулаторна рамка в областта на принудителното връщане чрез разработването на унифицирани стандарти за осъществяване на наблюдение; за развиване и усъвършенстване на конкретни механизми за осъществяване на наблюдение, зачитане и гарантиране спазването на основните права и свободи на гражданите на трети страни, подложени на процедура по принудително връщане; за изграждането и укрепването на капацитет на заинтересовани страни, които имат отношение към операциите за принудително връщане.

Основните предвиждани дейности ще бъдат реализирани в рамките на 18 месеца и включват разработване на унифицирани стандарти за осъществяване на наблюдение на принудителното връщане и включването им в Ръководството за наблюдение, осъществяване на независимо наблюдение на етапите на принудително извеждане и разработване на аналитични доклади за осъществените наблюдения, и като резултат – укрепване на националния капацитет за наблюдение на принудителното връщане.

 EU

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз

 

 Posted by Victoria at 14:11 Доброволчески новини Comments Off on Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане
 

evs-austria

СиВиЕс-България в партньорство с Младежки център Yunit (Австрия) търси 1 ЕДС доброволец за едногодишен проект стартиращ от месец октомври 2016 година.

Проектът ще се осъществи в младежки център Yunit в град Швац, провинция Тирол. Работата е планиране и организиране на дейности за младежи на възраст межу 9 и 18 години през свободното им време в центъра. Доброволецът ще може да осъществи свой собствен проект в рамките на престоя му. Повече детайли за проекта може да намерите тук. Ако желаете да кандидатствате за проекта изпратете CV и попълнен формуляр за кандидатстване до 30 юли нa longterm@cvs-bg.org.

Ако пък искаш да се вдъхновиш допълнително, прочети историята на Боряна, която беше едногодишен доброволец на подобен проект в Тирол, Австрия със същата приемаща организация.

 Posted by Victoria at 01:32 Доброволчески новини, ЕДС новини Comments Off on ЕДС проект в Младежки център “Yunit” (Австрия) търси 1 доброволец
 

 Младежки обмен в

Шар планина (Косово)

 15ти – 26ти август

9ffa841fc7ecc5e71cf6db61bc91a29a

30 младежи от Хърватия, Сърбия, Косово, Гърция, Македония и България, ще се съберат в магическата планина на Шар в южната част на Косово

През тези 10 дни:

 • ще научим и да споделим информация за опазването на природата
 • ще изследваме смисъла и приложението на съвместно съществуване със и сред природата в селските райони
 • ще се ??запознаем с местната общност, обичаи, традиции и начин на живот
 • ще изследваме биоразнообразието на Шар планина и ползите от културното и природното многообразие
 • ще посетим вдъхновяващи и защитени природни и културни обекти (манастири, джамии, римски руини)
 • ще учим от и за дивата природа (билки, други растения, животни, връзкии отношения, гъби, човешко въздействие и т.н.)
 • ще рефлектираме върху нашата роля в този свят (начин на живот, активизъм, незнание…)
 • ще опитаме животът в голяма и разнообразна група сред планините
 • ще се забавлявме и много повече

img_7647ПРОГРАМА И НАЧИН НА ЖИВОТ
Програмата ще бъде разнообразна, интензивна и ще бъде оформена също и от участниците. Ще имаме занимания сутрин и следобяд, но също и вечерни занимания.
Рамката на програмата ще бъде изготвена от ръководителите на групите, но участниците се очаква да допринесе със собствените си идеи, умения, въпроси, предложения, игри, филми и др

Основната тема на обмена ще бъде дивата природа и връзката ни с нея. Тя ще бъде проучена по разнообразни начини през целия обмен, а накрая ще ще работим в малки групи, които ще бъдат организирани по интереси и идеи, като ще работим върху създаването на конкретен резултат  – кратко видео, изложба, инсталация, блог или нещо друго по идея на участниците. От нас се очаква да бъдем в крак с устойчивото развитие доколкото е възможно, затова храната ще бъде веганска с вегетариански вариант и най-вече от местни и сезонни продукти.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Младежкият обмен ще се проведе високо в планината, в мотел, разположен в ски курорта Брезовица, на 1750 метра над морското равнище. Село Брезовица (община Стръпче) е малко, с около 400 жители и се намира в североизточната част на Шар планина.

Шар планина е най-старият национален парк в Косово и осигурява местообитание за местния рис, мечка, дива коза, вълци, сърни, диви свине, лешояди и много ендемични и реликтни растителни видове.

 

3495f870c1b5714679d703ae162e1db7ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Всяка организация-партньор ще избере 5 участника, сред които един ще бъде лидер на група. Предишен опит в международни младежки събития (семинари, лагери, обмени ) не се изисква, нито е предимство, но ето критериите, които ще бъдат взети превид:
Младежите трябва да:

 • се интересуват от темата на обмена и да се приготвят предварително според указанията от организаторите.
 •  да са готови да прекъснат връзка с интернет, но да изградят такава с природата
 •  да са готови да живеят в съгласие с принципите за устойчиво развитие и в международна среда в отдалечено място в планината в продължение на 10 дни
 • да бъдат готови за активно участие и принос
 • да са във възрастта между 18 и 30 (възможни са няколко изключения за младежи под 18; ръководителите на групи могат да бъдат по-възрастни от 30)

ФИНАНСОВИ И ДГУГИ  УСЛОВИЯ

 • настаняването и храната ще бъдат покрита от проекта
 • пътните разходи ( само с транспортни средства, с по-малък екологичен отпечатък) ще бъдат възстановени след получаването на всички оригинални билети
 • разходи за визи ще бъдат напълно покрити
 • интернет няма да бъде на разположение, с изключение на спешни случаи

Ако се интересувате от участие в този младежки обмен, моля изпратете попълнена фрома за кандидатстване (изтеглете от тук) до youthexchanges@cvs-bg.org  до 6-ти юли 2016


		
 Posted by Vera at 18:22 Доброволчески дейности, Доброволчески новини Comments Off on Младежки обмен в Шар планина, Косово, 15ти – 26ти август
 

Младежки обмен 

Social Skills, Labor Skills

4 – 13 юли

Илора, Испания

th_8e735c5fb9f20d17096a998987c257d7_illora0 

За проекта 

Този проект има за цел да екипира младите хора, които трябва да се сблъскат с реалния пазар на труда с подходящите социални умения. Ще бъде създадена симулация на ситуации от реалния живот за целите на обучението, която ще постави участниците лице в лице с правдоподобната реалност. Ще се насърчава процесът на размисъл относно преживените ситуации, да се анализира и асимилира правилно. За да се засили този процес ще организраме работни срещи и дискусии за по-добро разбиране на ситуациите. Участниците ще придобият нови умения и инструменти за компетентна реакция на пазара на труда.

Цели

 • Да помислим върху социалните си умения  като основа, върху която да надградим, насочи и насърчим тяхноторазвитие.
 • Да увеличим и подобрим социалните си умения, предназначени да подготвят участниците за посрещане ма реални ситуации от професионалния живот, с особен акцент върху мултикултурна работна среда.
 • Да насърчим самочувствието, инициативата за предприемачество и капацитета за учене на участниците.

Настаняване 

Настаняването ще бъде в класните стаи на местното училище. Участниците трябва да си носят спално бельо.

Храна

Групата ще приготвя сама закуската и кафе-паузите в програмата. Храна за обяд и някои вечери ще бъде сервирана. През останалото време, групата ще готви за себе си.

Роля в дизайна на програмата

 •  Национална вечер:

Всяка група ще има на разположение една вечер от програмата, за да представи своята страна на другите участници. Можете да направите театър, игри, да представите народни танци и песни, викторина.

 •  Допълнително:

–  Можете да организирате някои игри за запознанство и групова динамика

–  Групата ще организира един от уъркшопите в програмата с помощта на лидерите

 

 Разходи

Пътните разходи ще се възстановяват 100% с лимит 270 €, при получаване на всички оригинални документи за пътуване (билети, фактури). Разходите ще бъдат възстановени след приключването на младежкия обмен и след възстановяване от страна на организацията – домакин.

Такси и разходи за лични автомобили няма да бъдат възстановени.

Участници

Младежи между 18 и 30 (един от участниците може да бъде на 17)

Участниците трябва да владеят английски език на разговорно ниво, да си осигурят собствена застраховка и да се съгласят с правилата на обмена (да участват активно, да не консумират алкохол и да се съобразяват с общите правила на групата).

Начин на кандидатстване

Моля попълнете формата за кандидатстване на английски език и ни я изпратете на  youthexchanges@cvs-bg.org до 12ти юни.

 Posted by Vera at 18:42 Доброволчески новини Comments Off on Младежки обмен “Social skills, labor skills”, 4-13 юли, Илорa, Испания
 

Днешната ни доза вдъхновение идва от Мартин Маринов, който беше доброволец по 3-месечен ЕДС проект ARTichokEVS (от началото на септември до края на ноември 2015 година), в организацията Synergy Croatia. Прочетете повече за преживяванията му в Хърватска, фестивалните емоции, пътуванията и всички онези малки неща, които превръщат един ЕДС проект в твоето “голямо нещо.” Ако пък сте се вдъхновили достатъчно и си търсите краткосрочен ЕДС проект, може да разгледате последното ни предложение в Загреб със срок за кандидатстване 20-ти март. 

От леглото до Загреб

След многомесечно търсене, в началото на годината, успях да открия своя ЕДС проект – цяла година в източната частна северната ни съседка, в града, който наричат културна столица на Румъния. Щях да организирам аутдор събития, тренинги за личностно развитие и фестивали със спортна насоченост. Румъния беше далеч от първия ми избор, но проектът си беше мой.

Ден подир ден, месец след месец наближи краят на лятото. Вече завършил бакалавърска степен, напуснах общежитието си, което беше сцена на много сладки и горчиви спомени от 4-те ми години в Студентски град. Довършвах и последните си дни на работа, която всъщност харесвах. Бях готов след месец да хвана влака за Букурещ.

Тогава получих мейл, в който пишеше, че румънската Национална агенция по Еразъм+ не е одобрила проекта ми, поради някакви бюрократични нередности. Д‘еба.

Реших, че така или иначе вече бях захвърлил всичко, за да замина, ще продължа да търся проект. Краят на август наближи. Един познат ми написа, че в Synergy Croatia се е освободило място в един тримесечен проект за организиране на фестивал. Единственото, което знаех за Загреб, беше от филма Загреб капучино. Защо не? Във филма все пак имаше хубави пейзажни кадри на града.

Беше последната сряда на месеца. Кандидатствах за проекта и проведох скайп интервю, което завърши с думите „Можеш ли в понеделник да си тук?“. Започнах да стягам багажа през следващите няколко дни и след един тежък концерт на S.A.R.S., хванах 23-часовия влак за Загреб.

1

Pivo, molim или живота в Загреб

На гарата ме посрещна мениджърът на проекта ми Боя – също българин, току-що завършил своят ЕДС проект и останал да ръководи моя. Апартаментът, който трябваше да приюти 3-мата доброволци от проекта, се намираше в спокоен квартал, на около 45 минути ходене от центъра или 20 минути със служебните велосипеди, които ни дадоха. Дори и с настъпването на зимата, те си останаха основният ни метод за транспорт. След първият ден в офиса се запознахме и останалите 5-ма доброволци,  и всичките работещи в офиса.

2

Още първият ден започнахме да търсим къде се намира най-голямото разнообразие от сладоледи и най-добрите хамбургери, къде е хубавото капучино и бира (единствено тук мога да гарантирам, че мястото е Medvedgrad, с бира собствено производство). Не ни отне и много време да научим най-евтиният бар и най-скъпият денс клуб. Покрай тях се запознахме и с впечатляващия Народен театър; Museum of Broken relationships, Музеят на илюзиите, на мъченията, за съвременно изкуство, на изкуствата и занаятите. Сред любимите места за отдих на местните са двете езера Ярун и Бундек, около които човек може да спортува, да плува или просто да се полюбува на гледката.

3

Други любопитни места са Ботаническата града и огромният парк Максимир, който приютява няколко културни паметници и зоологическа градина.

4

Над града се извисява и планината Медведница, която със своя 1035-метров връх бледнее пред Витоша, но има свой чар и дава възможност за бягство от града. Въпреки името (medvjed = мечка), в нея отдавна не е стъпвала мечка.

Няма как да не напиша нещо и за двата централни площада, които ежеседмично са домакини на различни фестивали или пазари. Безспорно, любимият ми беше Винтидж фестивала, който ни даваше възможността да се насладим на лайв суинг музика и танци, както и удоволствието да седнем в стола на старомодна бръснарница. Фестивалът на италианската храна също беше невероятна наслада за очите и обонянието, но надценките го държаха далеч от вкусовите ми рецептори.

5

Адвентът в Загреб е събитие, което продължава през целия декември.Коледните пазари обхващат около 6 площада и паркове, но украсите са в цялата централна част на града. Ако трябва да го опиша, то със сигурност ще е със следните думи: хендмейд подаръци, греяно вино, ежедневни концерти и огромно количество коледно настроение. Началото на празника бележи запалването на светлините в парк Зринйевац (който е домакин и на друг важен фестивал, за който ще разберете по-долу) – събитие, което успя да събере десетки хиляди в центъра на града; което доведе до блокиране на градския транспорт. Това доведе до засядането ми в неподвижен трамвай за около 20 минути. Ах, човек да не реши да остави колелото…

Пекарните в Загреб определено бяха най-голямата слабост. Мисля, че малко са дните, които не  съм влизал в пекарна, а някои дни и по три пъти, което не е трудно, имайки предвид, че те са навсякъде. Понякога може да се видят и 3-4 в непосредствена близост една до друга. И все пак, защо ги харесвам толкова много ли? Защото мога да си взема щрудел със сладко от череши и сирене за 1 евро. Дааам.

6

Въпреки че не успях да отида в Румъния, Румъния успя да дойде при мен. Йоана беше както моя съквартирантка и колега, така и най-добър приятел през трите месеца там. Приятелство, което може да се случи между хора, които пътуват заедно, подиграват се на „Бързи и Яростни 7“ заедно и споделят първата си бутилка хърватска ракия заедно.

ARTichoke festival

Същността на проекта ми, беше организирането на арт фестивал за младежи. Това беше второто издание на фестивала, което означава, че разполагахме с основна концепция, която да следваме, но и имахме място за нови идеи и подобрения. Ограничени откъм време и бюджет, все пак успяхме да създадем нещо, с което да се гордеем.

Фестивалът официално беше открит с изложбата ни, която включваше художници, фотографи и скулптор. В продължение на 10 дни, тя приемаше посетители в студентския център на Загреб. Организирахме два уъркшопа с артистично-терапевтични методи – рисуване на фрактали и изразяване с изкуство. За да се раздвижим, подготвихме урок по Салса и Бачата, както и поул денсинг. Разбира се, оставам най-хубавото за накрая. Най-важният ден от фестивала, беше концертният ден, където в продължение на 5 часа събрахме публика чрез музикални изпълнения и танци, във вече споменатият парк Зринйевац.

7

Много неща останаха не споменати: новите приятели, които няма да забравя; пътуванията ми из магическата Словения; зъболекарските премеждия, които бяха неразделна част от почти целият ми престой; що е то Basic synergy training; да работиш в Syncro; как се произнася egeszsegedre; новооткритата ми любов в кухнята и много други.

Все пак, надявам се, че с по-горе написаното  съм успял да предам поне част от емоциите, които това преживяване ми донесе. Уви, не ме бива в сбогуванията, затова ще ви оставя с това видео, с което приключихме работата по нашия проект:

Print

 Posted by Victoria at 19:30 Доброволчески новини, ЕДС новини Comments Off on ЕДС история или от леглото до Загреб
 

Виктория Маринова е наш дългогодишен доброволец на различни инициативи, събития и фестивали в България и чужбина, а в момента се занимава с комуникации и онлайн представянето на СиВиЕс в социалните мрежи. Последната година прекарва като дългосрочен доброволец в международния секретариат на Ес Си Ай (SCI International) в Белгия, а преди това можеше да я засечеш няколко години поред като отдаден доброволец-киноман на София Филм Фест, Sofia MENAR и други фестивали, както и като координатор на различни социални инициативи, образователни лагери и семинари. Опитът й като доброволец и работата с доброволци са й показали, че доброволчеството има положително влияние върху индивидуалното и професионалното развитие на човек. Ето какво ни сподели:

anna-garforth-moss-graffiti-designboom-051credits: Anna Garforth

Винаги съм казвала, че да си доброволец е едно от най-хубавите неща, които могат да ти се случат. Да си доброволец може да означава много неща – краткосрочен, дългосрочен или само за един ден, темата и каузата могат да бъдат разнообразни и различни. От това да доброволстваш два часа като разходиш възрастни хора в парка, през две седмици на филмов фестивал, до една година работа в сферата на образователни и младежки програми.  Да си доброволец е начин на мислене, че правиш нещо хубаво и че то е от значение. Самата аз съм добороволец в СиВиЕс от четири години и това стана причина да се запозная с едни от най-близките ми приятели в момента, да ми се случат невероятни истории и да запълня така наречените “дупки” в сивито ми. Доброволчеството ме е развило, обогатило и вдъхновило. През последните години доброволчеството, в смисъла на “работа без пари”, се превърна в огромна част от професионалния ми опит. Безценен опит, който се разпознава от организации и компании. Доброволчеството е от значение не само за постигането на вътрешно удовлетворение и личностно развитие, но и на кариерен растеж. Без значение дали си студент, току-що завършил, млад професионалист с кариера или търсещ такава, доброволстването може да бъде онази липсваща съставна част, за която дълго си се оглеждал. Ето защо, според мен, доброволчеството влияе положителното на кариерното развитие (а и не само).

 Намираш нови приятели и съмишленици, като междувременно разширяваш мрежата си от контакти

Ако някой ме попита кое е най-хубавото на това да си доброволец, винаги казвам “хората”, по-точно приятелите. Доброволстването за дадена кауза или събитие е предпоставка да срещаш хора, близки до твоите интереси, а доста често и близки до сърцето ти. Същите тези хора, с които първо се запознаваш на среща на доброволците, после се оказват твои приятели във фейсбук, а накрая и добри такива извън мрежата. Без да се налага да раздаваш визитката си и да се представяш в пет минути, онези същите доброволци, които си срещнал за първи път преди три-четири години могат да се окажат връзката между теб и новата ти работа. Така например един от бившите ми работодатели се свърза с мен чрез приятелка доброволка, която ме попита дали бих се включила в организирането на партита за необвързани, тъй като съм комуникативна и социална. Друга приятелка (отново доброволка) пък ме покани да организираме заедно с още няколко ентусиасти NE Fest – малък фестивал за независимо изкуство. Сетила се за мен, защото знае, че се интересувам от култура и изкуства, а освен това имам опит като доброволец на различни фестивали. Няколко месеца по-късно фестивалът беше факт. Убедена съм, че нищо от това нямаше да се случи, ако не бях доброволствала.

 Работиш в екип в естествена среда, не по задължение, а по избор

Доброволчеството винаги е свързано с работа в екип – дали ще е екипът на дадена конференция или онези няколко човека, които искат да раздадат безплатни дрехи на нуждаещи се хора, зад всяка инициатива стои екип. Много често доброволците са повече и от самите организатори, затова ги разпределят по дейности и заявено свободно време. Работата в малки екипи се случва естествено и всички са изключително отворени и позитивни. Разбира се, може да попаднеш и в конфликтни ситуации, но те лесно се овладяват от координатор доброволци. Ако пък случайно се окаже, че си зает точно в този ден, в който си казал, че ще бъдеш на линия, винаги се намира някой свободен доброволец да те замести. Колкото и различни да сте, всички работите за една кауза, която подкрепяте и харесвате. Колкото по-дълъг е периодът на доброволстване, толкова повече учите един от друг. В крайна сметка всички сте доброволци по избор, не по задължение, което прави работата в екип често пъти забавление в екип.

 Усвояваш нови умения и компетенции в процеса на “добротворство”

 Една година работа в “Аз чета” – независима медия за литература и книги, ме научи как се пишат новини и статии. Научи ме колко е важно да си актуален, защото в медиите никой не чака сутринта, за да публикува дадена новина. Нямаш работно време, но пък желание и ентусиазъм имаш в излишък. Така от любов към литературата започнах да пиша за книги, уж на шега, а накрая се оказва, че да се занимавам с писане и медии е нещо, което бих искала да го правя и занапред. Първата ми истинска работа в медия се оказа на доброволни начала, но пък ме срещна с невероятни хора, научи ме на занаят, екипност и ми даде професионален поглед. Обикновено рефлектираш над опита си и това, което си научил месеци по-късно, но е факт – чрез доброволстване може да научиш много нови неща, без дори започваш с тази нагласа. Като всяка работа – и тази те учи. “Доброволчеството развива и умения за общуване, организиране, управление на времето, както и знания в специфични области.”

 Доброволчеството може да промени посоката, която си избрал и да ти покаже друга

Кой би помислил, че тъкмо това, което правиш без пари, в свободното време, ще промени посоката на това, с което се занимаваш в момента? Доброволчеството ти дава възможност да откриеш не само нови приятели, но и нови интереси. Често се случва, че това, което правиш като доброволец е това, което би правил през цялото си време. Точно така се случи и с мен. Като студент по социология имах възможността да откривам нови страсти, с които ми се занимава и колкото и да обичах социологията, всички онези “извънкласни дейности” като доброволец ме отдалечиха все повече от нея, и ме доближиха все повече до онова, с което наистина искам да се занимавам. И по-важното – онова, в което наистина ме бива. Не е задължително да се случи същото и с теб, но със сигурност ще даде различна перспектива за кариерното ти развитие.

10492328_715478758513050_8519628478490947101_nРаботилница за изработване на оригами жерави и послания в малки бутилки, част от акцията в София към проект “Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права”

 Получаваш сертификати и препоръки

Точно така – “наградата” на доброволеца често пъти е под формата на сертификат или удостоверение за конкретната извършена работа. При по-дългосрочни доброволци в неправителствени организации работодателят-супервайзор би могъл да ви напише и препоръка. И двете са особено полезни при кандидатстване за работа или университет. Те са онази част, която подплатява сивито ви и са заявка за мотивацията и компетенциите ви. Като едногодишен доброволец (ЕДС) в Ес Си Ай получих и препоръка – нещо, което понякога работодатели изискват при кандидатстване за работа. А дори да няма такова изискване, винаги е по-добре да имаш една под ръка. Все повече компании обръщат внимание на това, с което си се занимавал „извън“ професионалните ти задължения и намират за плюс опитът като доброволец.

11026134_10153187748247848_8194750628690314167_nЩастлив доброволец по време на ЕДС проекта ми в SCI, Белгия 

Възможност да практикуваш чужди езици, което повишава увереността и самочувствието

Да преподаваш английски език на деца бежанци, да помагаш на екипа с гости за международен филмов фестивал или да заминеш за две седмици във Франция, където заедно с други доброволци се включвате в реконструкцията на старо училище – всички тези възможности са чудесен начин да практикуваш чужди езици. Помня, когато за първи път отидох на обучение за лидери в Хърватска – беше едно от първите ми международни обучения, а самата аз бях изключително притеснена да говоря на английски език. Беше един малък вътрешен ужас, но въпреки това се опитах и започнах да говоря, макар и на развален английски. В крайна сметка никой не беше отишъл там, за да оценява езиковите ми умения. Така всеки път след това обучение излизах извън зоната си на комфорт и потеглях към следващия доброволчески лагер или семинар, изявявах желание да съм в екипа с международни гости на фестивалите в София и колкото повече говорех, толкова повече се усъвършенствах. Доказах на себе си, че е възможно и дори започнах да списвам двуезичен блог за преживяванията си в Белгия през последната година. Станах по-самоуверена и придобих самочувствие тъкмо благодарение на опита ми като доброволец и всичките ми пътувания.

10338692_10203772222887984_8675495193641816521_nЧаст от групата ни на лидерско обучение  “It comes NATURally”, Босня и Херцеговина

 Доброволчеството носи щастие и осмисля ежедневието

Доброволчеството канализира онези натрупани енергия и ентусиазъм в нещо смислено. Да си доброволец е двупосочна улица – колкото повече даваш, толкова повече получаваш – опит (всякакъв – професионален и личностен), приятелства, знания и умения, вдъхновение. Все неща, които влияят положително на личностното и професионалното развитие.

Доброволчеството буквално осмисля (а понякога и преосмисля) ежедневието, вдъхновява те и те мотивира. То може да носи това, което ти липсва през „останалото“ време, да е допълнение към това, с което си плащаш сметките, или да те държи във форма за следващото професионално предизвикателство. Във всеки случай доброволчеството е страхотен начин да прекараш свободното си време, носи щастие, а след това всичко останало.

Искаш да се включиш към някои от нашите инициативи и проекти, можеш да следиш за актуалните възможности на нашия сайт или във Facebook, Twitter или LinkedIn. Ако пък имаш нужда от допълнителна информация, виж на кого може да пишеш тук

 Posted by Victoria at 19:12 Доброволчески новини Comments Off on Доброволчеството като добавена стойност за кариерното развитие
 

В периода 6-9 ноември 2014 година във Виена се състоя първото по рода си за Ес Си Ай събитие – Панаир на методи и инструменти за неформално учене. То събра 31 участника от 11 страни от Европа и Азия, като представителите на Си Ви Ес – България бяха трима.

DSC01811

 

Целта на събитието беше да доведе на едно място обучители, фасилитатори, координатори на лагери и активисти, които се интересуват от неформалното учене и да им предостави възможност да споделят своя опит, както и нови методи и инструменти, чрез които да се обогати и повиши качеството на бъдещите обучителни проекти в мрежата. Всеки един участник имаше възможността на базата на своя личен опит и интерес да проведе работилница и/или избере да участва активно в предложените дейности от неговите колеги.

 

DSC01816

Беше наистина панаир на методите, където се използваха и изпробваха различни инструменти – визуални техники, театър, танц, креативни дейности, дейности на открито. Повече информация за събитието и проведените работилници, може да намерите на този уебсайт

DSC01734.

 

Събитието, което се организира от екипа от обучители и фасилитатори на Ес Си Ай и чиито домакин бе Ес Си Ай – Австрия, се реализира с финансовата подкрепа на Австрийската Национална агенция по програма Еразъм+, а участието на представителите от Азия бе подкрепено от SCI Jucker Mauderli Fund.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 Posted by Natalie at 14:51 Доброволчески новини Comments Off on Панаир на методи и инструменти за неформално учене, Виена
 

I-volunteer-for-featuredСкъпи доброволци, Международният ден на доброволеца скоро наближава и бихме искали да го отблежим както всяка година.

5-ти декември е прекрасна възможност да отпразнуваме доброволчеството като начин на живот и не само. Си Ви Ес-България като част от международната мрежа за доброволчество за мир Ес Си Ай искаме да благодарим на всички вас, които продължават да се включват в наши инициативи, краткосрочни и дългосрочни проекти. Благодарим на всички, които виждат смисъл в каузите, за които работим и вярваме.

Доброволчеството е един от най-добрите начини в допринасянето за световния мир и устойчиво развитие на човека, то е много повече от правене на добро. Да бъдеш доброволец е дългосрочна ангажираност, която насърчава активното гражданство, спазването на основните човешките права и социалното сближаване. Доброволчеството насърчава мира, социалната справедливост и отговорност, както и култура за опазване на природата ни. Бихме могли да продължим да говорим за смисъла и значението да бъдеш доброволец… но няма нищо по-хубаво от това да чуем вас!

Стани част от международната инициатива на SCI по повод Международния ден на доброволеца!

Доброволци – 5ти декември е вашият ден! Вземете участие и вдъхновете бъдещи герои в мисията ни за насърчаване развитието на обществените ценности, поощряването на мира, социалната справедливост и опазването на природата чрез организиране на доброволчески инциативи и образователни програми.

Как може да се включиш? Разкажи и ни покажи какво означава доброволчеството за теб? Вместо само с думи, може да отговориш на въпроса със снимка или пък и двете – вдъхновението оставаме на теб.

Вярваме, че зад всеки човек се крие необикновена и вдъхновяваща история, която чака да бъде разказана. Разкажи ни своята.

Ето как можеш да участваш в инициатива:

 • Задай си въпроса “Какво е доброволчесвото за мен?”

 • Отговори ни със снимка! Бъди креативен, знаем, че в теб се крият чудесни идеи.

 • Сподели снимката си като използваш хаштаг #SCIVolunteers и #CVSBulgaria или ни я изпрати на volunteers@cvs-bg.org с позволение да я публикуваме в страницата ни във фейсбук.

 • Нека приятелите ти видят резултата, сподели, разпространи и вдъхнови!

Вики, която в момента е ЕДС доброволец в международния секретариат на SCI вече отговори на предизвикателството, както и Марта от SCI Catalunia.

SCIV fortheweb2

“Доброволчеството за мен е най-добрият начин да вложим желанието и ентусиазмът си в нещо смислено. Както често казваме “действия, не думи”. Да си доброволец е двупосочна улица – колкото повече даваш, толкова повече получаваш – (житейски) опит, нови и дълготрайни приятелства, знания, вдъхновение. Мисли извън рамките (out of the box) и доброволствай, защото само така можеш да направиш разлика.”

“Понякога може да си изпълнен с добри идеи и мисли, но истината е, че трябва да се действа. За мен доброволчеството е голяма стъпка в тази посока. Бъди промяната, в твоите ръце!”


*На 5 декември се отбелязва Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

 Posted by Victoria at 18:49 Доброволчески новини Comments Off on Доброволчеството за мен е…