evs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търсим доброволец за одобрен ЕДС проект в Рим, Италия. Проектът е с продължителност от 1 година и започва на 1 ноември 2015 година. Общо ще бъдат двама доброволците – 1 от Испания и 1 от България. Дейностите ще се реализират основно в офиса на SCI Италия и ще бъдат свързани с координиране на краткосрочни и дългосрочни доброволци, дейности за популяризиране на доброволчеството, подкрепа на събития свързани със социално включване. Повече информация може да разгледате в обявата за проекта.

Ако проявявате интерес, изпратете автобиография и мотивационно писмо конкретно за този проект на английски език до 30 септември 2015 година на Наталия – longterm@cvs-bg.org.

Успех!

SCI Italy logodownload

 

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.