logo_bmbРазбивачи на Балкански митове е проект, финансиран по програмата Еразъм+ и реализиран от VCV Serbia и GAIA Kosovo в периода 2016-2017. Проектът обединява 8 организации за мир от Сърбия, Албания, Косово, Гърция, Македония, България, Германия и Хърватия: 24 участника първоначално се срещнаха през ноември 2016 в Таванкут, Сърбия по време на обучителен курс, чиято цел беше да проучи митовете и влиянието им върху оформянето на идентичността. През март 2017 като втора дейност беше проведен младежки обмен във Велика Хоца, Косово, където 30 младежи обединиха идеите си за 10 дни. Последва и втори младежки обмен през септември 2017 година в Търстеник, Сърбия, посветен на изграждането на нова митология и позитивни истории за бъдещето.

В края на проекта беше решено да бъде създаден уеб сайт, където да бъдат събирани различни спомени и истории от Балканите, с цел регионът да бъде показан от една различна гледна точка.

Събраните данни ще послужат като пример за моменти на интеграция, кооперация и доброта сред гражданите от различните балкански страни. По тази причина търсим истории, които да възстановят концепцията за груповата идентичност, свързана с дадена нация; това ще ни помогне да надхвърлим реториката на единичните истории – вид разкази, които разказват само една страна на историята и допринасят за изграждането на тесногръдство, подсилено от стереотипи и предразсъдъци.

Балканите са пълни с истории, които биха послужили за целта! Те просто трябва да бъдат разказани!

Ако имате история, която смятате, че е подходяща и си струва да бъде споделена, посетете блога ни.

Mything Point

Изпратете вашите шедьоври на следния имейл адрес: office@volotiraj.rs

Не е нужно историите да бъдат дълги или пък сложно описани, колкото по-директно към смисъла отвеждат, толкова по-ефективни биха били!

Нямаме търпение да прочетем вашите истории!

За повече информация,относно проекта, можете да посетите следните уеб сайтове:

VCV Serbia – Balkan Myth Buster

GAIA Kosovo – Balkan Myth Buster

 Posted by Atanaska at 18:42 Доброволчески дейности Comments Off
 

istanbul conventionОт името на Си Ви Ес-България изразяваме публичната си подкрепа за ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) от страна на България. Подкрепяме позицията на Български фонд за жените и се присъединяваме към усилията на десетките организации, за които справянето с насилието над жени, момичета и деца е приоритет и гаранция за добруване на цялото общество. Споделяме тук цялостната позиция на БФЖ:

“Български фонд за жените изразява настоящата позиция поради възникналите изключително погрешни и съзнателно подвеждащи тълкувания от страна на политическите партии ВМРО и БСП, религиозно-фундаменталистки неправителствени организации и отделни (бивши) политически лица на текста на т.нар. Истанбулска конвенция, тиражирани по медиите през последните седмици, по повод предстоящата ратификация на Конвенцията.   

Бихме искали да припомним на българското правителство, институциите и всички граждани на Република България, че насилието над жени е с размерите на епидемия както в национален, така и в европейски и световен мащаб. Близо 35% от жените по света са били подложени на физическо и/или сексуално насилие през 2016 г., показват данни на Световната здравна организация. В Европа, 1 от 3 жени над 15 г. е била подложена на физическо и/или сексуално насилие поне веднъж в живота си, според Агенцията на ЕС за основни човешки права. Българските неправителствени организации, предоставящи закрила на жертви на домашно насилие, от години алармират, че всяка четвърта българка е жертва на тормоз в дома си, а според национално представително изследване на фондация “Партньори България” цифрата е по-стряскаща – една от всеки три жени е подложена на насилие. Става дума за почти един милион българки, които ежедневно търпят психически, физически, сексуален и/или икономически тормоз от страна на техните партньори. Освен домашното насилие, жените и момичетата са жертви на преследване, онлайн сексуален тормоз, ранни насилствени бракове, ранни бременности, сексуален тормоз на работното място, насилствени аборти, икономическа зависимост, трафик на хора, престъпления от омраза, фемицид. Всички тези форми на насилие засягат пряко и непряко и децата, които неминуемо стават жертви. Всички тези престъпления се случват ежедневно и в България. И всички тези престъпления срещу жените и момичетата са престъпления на основата на пола, т.е. жените стават много по-често техни жертви,  заради наследените стереотипни представи, че жената (трябва да) има подчинено положение спрямо мъжа.

Истанбулската конвенция е единственият документ, който предлага цялостен подход за превенция и справяне с насилието над жени и домашното насилие. Целите на конвенцията са ясно записани в Глава 1, Чл. 1. Най-общо, те са премахване на насилието и дискриминацията над жените и момичетата и създаване на цялостна рамка, политики и мерки за подкрепа на жертвите. Никъде в целите на Конвенцията не се споменава “трети пол” (каквото и да разбират под него противниците на Конвенцията), нито “въвеждане на гей бракове”.

Под “насилие над жени”, Конвенцията разбира “нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола”, „насилие над жените, основано на пола“ означава насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените”, а под “пол” Конвенцията приема социално изградени роли, поведения, деи?ности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете. Български фонд за жените би искал да разясни на противниците на Конвенцията, че това не означава “трети пол”, а означава, с една дума, стереотипи. Именно заради стереотипа, че “жената е длъжна да се подчинява на мъжа си”, Елена и Виола изгубиха живота си преди няколко месеца (защото според бившите им партньори, насилници и техни убийци, те не са се обличали или държали по „подходящ” начин). Заради стереотипа, че “ролята на жената е да е домакиня и майка”, хиляди жени са икономически зависими от партньорите си и в случай на домашно насилие, много по-трудно се спасяват от него. И заради стереотипа, че “истинският мъж не плаче”, безброй мъже потискат емоциите си и съответно, стават раздразнителни и агресивни или стигат до дълбока депресия и самоубийство.

Именно тези са предразсъдъците, които унищожават семейството, които превръщат децата в насилници и жертви, които карат момиченцата да се стараят да бъдат преди всичко красиви и прелъстителни, а момченцата да залагат на грубата физическа сила и бързото печелене на пари. За тях и други подобни е текстът в Конвенцията, който препоръчва “страните да предприемат мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете”.

Истанбулската конвенция се фокусира върху три ключови сфери в борбата с насилието над жени: превенция, защита на жертвите и преследване на насилниците. Тя ще задължи България да събира данни за домашното насилие (което ще даде ясна картина и колко мъже са жертви на домашен тормоз), да мониторира напредъка по темата и да подкрепя устойчиво неправителствените организации, които работят за преодоляване на проблема от години. Освен това, ще бъдат провеждани информационни кампании на национално ниво, ще има подкрепа за денонощната телефонна линия за лица, пострадали от насилие, ще бъдат разкрити повече защитени жилища за пострадалите жени и техните деца (в момента общият брой на леглата в защитените жилища е не повече от 200 за цялата страна) и най-важното – домашното насилие ще бъде криминализирано (защото в момента то не е престъпление по НК).

Относно странните притеснения на ПП ВМРО, различни неправителствени организации, политици и отделни граждани, че “мъже, които считат себе си за жени, все по-често се появяват сред женските спортисти”, бихме искали да изясним, че Истанбулската конвенция се фокусира върху справяне с проблема с домашното насилие и насилието над жени, а не регламентира спортни състезания. Относно твърденията на същите, че Конвенцията ще въведе “изучаване на травестизъм и хомосексуализъм” (каквото и да значи това), бихме искали да посочим, че Чл. 14. Т.1. гласи: “Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.” Това означава, че децата ще развият чувствителност към съществуващите стереотипи и към различните форми на насилие. На език, лесен за тъкуване, децата ще знаят, че когато пораснат, ще имат по-голям избор от това да са “ходещ инкубатор” за едните и “ходеща касичка” за другите.

На последно място, бихме искали да се обърнем към всички, които се притесняват, че Истанбулската конвенция “ще разруши традиционното семейство”. Напротив, няма по-здраво семейство от онова, в което няма насилие, а само любов. Напълно съгласни сме и с г-жа Корнелия Нинова, че “принципно решението за присъединяване към определен международен договор е суверенно право на всяка държава. Няма автоматично задължение на държавите членки да ратифицират дадена конвенция.” (взето от нейния фейсбук профил). Именно сега е моментът България да реши към кои държави ще се присъедини – към развиващите се, които с всички усилия се борят с насилието над жени, момичета и деца или към тези държави, в които закостенялостта и патриархалната култура доминират, а в някои от тях, например в Русия, домашното насилие бе декриминализирано преди месеци. 

Бихме искали да заявим, че с всеки един ден, в който ратификацията на Истанбулската конвенция се отлага, се застрашава живота на хиляди българки. И сме безкрайно учудени, че именно патриотична партия подлага на риск живота на българските жени и момичета, а лява партия отказва да подкрепи интересите на потиснатите и да работи за решаване на неравенствата.

Предвид всичко гореизброено, искаме да заявим, че Български фонд за жените остро осъжда политическите игри и пропаганда, речта на омразата срещу ЛГБТ хората, които неволно се оказаха жертви на политически пиар на гърба на каузата за борбата с насилието над жени и съзнателната заблуда на българските граждани за естеството на Истанбулската конвенция, които застрашават живота на хиляди жени и момичета в България.

И следващия път, когато някоя жена бъде убита от ръката на своя настоящ или бивш партньор, спокойно ще можем да наречем противниците на Конвенцията “съучастници” на убиеца.”

Надяваме се на вашата подкрепа и ще ви очакваме на Мирната демонстрация в подкрепа на Истанбулската конвенция на 11 януари от 11 часа пред Народното събрание!

 Posted by Atanaska at 10:20 Доброволчески дейности Comments Off
 

Дойде време зa фестивaл! Той се казва No More War (26, 27 и 28 януари) и e инициатива на Сдужение за доброволчески труд Си Ви Ес – България, който се случва като част от междинародния проект PATH на Ес Си Ай Интернешънъл. Фестивалът фокусира съзнанието ни около темата за мира в неговото микро и макро измерение и поставя акцент върху уроците на историята.

path logo

Темите, които ще докоснем по време на фестивала, са като буца, заседнала в пресъхналите ни за мир гърла: анти-милитаризъм, конфликти и принудителна миграция, превенция на радикализацията, човешки права, ненасилие и ненасилствена комуникация, мирни протести и обществени трансформации, живот в хармония със себе си, другите и околната среда. Целта ни е да ги поставим на дневен ред и да дадем възможност на обществото ни да погледне отвъд традиционния дискурс. В рамките на фестивала ще се проведат различни дискусии, работилници и акции, а посетителите ще имат възможност да следват стъпките на арт инсталация, която обхожда паралелите между историята на принудителната миграция в различни конфликти от миналото и съвремието ни. Фестивалът ще е фокусиран в две главни локации: Червената къща и Дом на киното.

 Задачи на доброволците:

 • посрещане на международните и местните гости на фестивала
 • разнасяне на рекламни и информационни материали преди и по време на фестивала
 • помощ в организирането на събития в Дом на киното / работилници, Жива библиотека, Форум/
 • помощ в организирането на събития в Червената къща / изложба, работилници, дискусии, вечерна програма/
 • фото и видео заснемане

 Изисквания:

 • свободно време на 26, 27 и 28 януари
 • интерес по темата
 • мотивация да си част от един по-различен фестивал
 • желание за работа в мултикултурна среда
 • разговорно ниво на английски език

 Доброволците ще получат:

 • серитификат за участие
 • храна и вода
 • възможност да са част от едно различно международно събитие

 Кандидатствай като попълниш краткия формуляр.

 Ако имате въпроси, пишете на Наси на communication@cvs-bg.org !!!

 Краен Срок: 16-ти януари 2018 г.

Благодарим и до скоро!

екипът на Си Ви Ес – България

 Posted by Atanaska at 00:48 Доброволчески дейности Comments Off
 

Младежкият обмен „Има пукнатини навсякъде: точно от там извира светлината: моменти на издръжливост” е организиран от италианската организация Артемиде и финансиран от Еразъм +. Проектът ще се осъществи в къщата-лаборатория Черкуизино (Cerquosino) – социално еко селище, което се намира в природния парк Елмо-Мелонта, Италия. Ще се включат 20 участника и 5 лидера от Италия, България, Германия, Черна гора и Ливан. Те ще имат възможността да изживеят няколко дни сред природата, имайки слаб ефект върху околната среда. Наред с практическата сесия, базирана върху природата, обменът включва типични методи за неформално обучение като работа в група, работилници, симулации, размисли и екскурзии.

22853101_1588185887916689_5578867002560053657_n

Цели:

Основната цел на обмена е да породи процес на личностно изграждане чрез споделянето на колективно изживяване. Темите, избрани за постигането на целите на проекта, са социално включване; активното гражданство като база за засилване на инициативността, креативността и предприемаческия дух на младите хора; солидарността и способността за съдействие въпреки и поради различията.

Направлявайки и споделяйки пътя, дейностите и игрите на знания, фокусирани върху методологията на неформалното образования, обменът е една истинска симулация на активното гражданство. Проектът цели да предостави на участниците нови инструменти за справяне с различните аспекти на техния дискомфорт. Симулацията като метод ще бъде използвана като една действителна „активна лаборатория на потребностите”. Посредством характеристиката на избраната образователна пътека, младежите ще бъдат насърчени да дадат своя креативен и иновативен принос към всекидневните дейности.

Партньори:

Италия – Cooperativa abc

Ливан – Children and youth centre Shatila

България – CVS Bulgaria

Черна гора – Centre for Civic Education

Германия – Mostar Friedensprojeckt Ev

20597182_1885449448443530_3427710789124289556_nУчастници от България: 4 младежи и 1 лидер

Възрастово ограничение: 19 до 25 години

Език на обмена: английски

Необходимо е участниците да донесат бели дрехи, които ще послужат за целите на дейностите!

Финансови условия: Разходите по настаняване, храна и пътни разходи ще бъдат възстановени на 100% след края на проекта, след изпращане на оригиналните билети. В случая на България, домакинът покрива до 275 евро от пътните разходи.

Повече информация за домакина на обмена, можете да намерите тук!

За да кандидатствате за участие в обмена е необходимо да попълните и изпратите регистрационната форма до 18-ти януари на Атанаска communication@cvs-bg.org!

Успех!

 

 Posted by Atanaska at 18:47 Доброволчески дейности Comments Off
 

Като част от нашите месечни екскурзии, на 23 ноември решихме да посетим изложбата „В сянката на Ориента” в Софийската Градска Художествена Галерия. Противопоставянето между Западния свят и Ориента и мястото на Балканите по средата, беше фокусът на изложбата, която събра творби на велики артисти от 19-ти и 20-ти век от България, Сърбия, Гърция и Румъния.

Групата ни се състоеше от 17 човека: няколко жени с децата си от приемния център Военна Рампа и няколко доброволеца от Проект Бежанци. Пристигнахме до центъра с трамвай и скоро установихме, че някои от жените силно се интересуват от изкуство. Една от тях сподели част от знанията си, тъй като е учила изкуство, докато другите с любопитство и възхищение изучаваха различните картини, снимаха и се наслаждаваха на тишината и спокойствието на мястото.

exhibition1

След изложбата решихме да се разходим заедно в парка, в близост до Народния театър. Похапвайки царевица и сладки, се наслаждавахме на чувството, че зимата определено е пристигнала. Времето да се връщаме обратно дойде и когато пристигнахме в приемния център, всички бяха много щастливи и благодарни за прекрасния следобед и за времето, прекарано заедно! Невероятно е как въпреки езиковата бариера, винаги е възможно да намерим начин да общуваме помежду си и да споделяме спомени и забавни моменти! Следобедът ни беше наистина прекрасен и с нетърпение очакваме нашето следващо приключение!

exhibition 2

Цитат на един от художниците от изложбата – Артър Смит: „ За онези, които все още не са ги посетили, Балканите са сянка – земи на мистерии; за онези, които вече са ги посетили, те остават дори още по-мистериозни…Ти се превръщаш в известен смисъл част от магията, от мистерията и обаянието на всичко. Придобиваш навика да обгръщаш своето сутрешно кафе в кафето и когато срещнеш познат, поне половината от това, което казваш да бъде прошепнато злокобно. Интриги, заговори, мистерии, смелост и дързост – онова, което крие истинската романтика на душата днес е душата на Балканите”

 Posted by Atanaska at 11:25 Доброволчески дейности Comments Off
 

Тренинг курс и семинар за добрите практики в EVS доброволчеството

Фаро, Юни и Октомври 2017

Радваме се да споделим вдъхновяващата история на Цветомира Минкова-доброволка на Си Ви Ес-България, която през изминалата година стана част от проект, целящ да подобри качеството на EVS изживяването. Ето какво сподели тя:

Моята история започна още през септември 2016, когато стартирах доброволческата си програма в Неапол. Благодарение на това се запалих по идеята за EVS и така попаднах на страхотния двоен проект на ECOS. Първото приключение започна на 19-ти и продължи до 26-ти юни. Неговата цел беше да ни затвърди теоретичните основи на EVS доброволчеството и чрез методите на неформалното образование и обмяната на опит да достигнем до структурирано решение за най-добрите методики на EVS доброволчеството. За да приложим теорията на практика, от 5-ти до 12-ти октомври се събрахме отново във Фаро, за да споделим доброволческите истории помежду си и със света.

22365262_181180869115192_7966753946848721643_nУчастниците бяха от 8 държави – Португалия, Испания, Гърция, България, Чехия, Полша, Румъния и Литва, като всяка страна имаше по трима представителя.  Наши тренери и фасилитатори бяха Натали от CVS, България и Костас от European Village, Гърция.

По време на тренинг курса сесиите ни се провеждаха в сградата на IPDJ (Portuguese Institute for Sports and Youth), който е в непосредствена близост до слънчевия парк Аламеда. Там под звуците на разхождащите се по поляните пауни и чрез разнообразни игри, ние се опознавахме  един друг и споделяхме опита си с EVS. Научихме се какво е ученето, как да се учим по време на EVS, как да учим в нова мултикултурна среда и как да бъдем креативни, докато учим. Споделихме личните си методи за учене и обменихме опит чрез провеждането на задълбочени интервюта в малки групи. Сутрин завързвахме очите на партньора ни и го развеждахме из парка, за да изградим доверие помежду си, а следобед разглеждахме ролите, които са необходими за успешна реализация на EVS програмата и обменяхме опит от нашите организации. Учехме се от грешките си, споделяхме своите успешни методи. Представихме организациите си, за да изградим бъдещи партньорства. Поплувахме в кристалните води на Атлантическия океан и се насладихме на белите пясъци на остров Фарол, част от природния парк Рия Формоза, едно от чудесата на Португалия. Накрая създадохме систематизиран списък с добрите практики, които са необходими за щастливо и успешно доброволстване, рефлектирахме върху преживяванията по време на тренинга и заснехме видео с наши музикални изпълнения, които да приветстват участниците в семинара през октомври.

22489951_181183762448236_8553282686192848032_nЦелият тренинг беше посветен не толкова на интеркултурния обмен, колкото на междуличностната комуникация. По време на Bond-вечерта, освен да споделим наши любими лакомства и напитки, разказвахме своите „WOW“ и „Oh, shit“ истории, за да научим за себе си и своите добри и не толкова положителни преживявания. По време на прощалното парти, освен да разменим своите Youthpass сертификати, трябваше да разпознаем всеки от нас по детска снимка. Разменихме и по един важен за нас предмет и историята, която се крие зад него, за да го запазим като сувенир от прекрасното преживяване.

Минаха няколко месеца и през oктомври някои от нас се завърнаха отново във Фаро, за да предадат опит от тренинга на новите участници.

Отново се опознавахме играейки, представяхме своите организации и доброволчески преживявания. Създадохме персонални книжки и разказахме историите от времето на нашия EVS. Историите бяха цветни и различни, колкото самите книжки, а накрая останахме с усещането, че това което правим като доброволци, всъщност е значимо не само за нас, но и за общността. След обмяната на историите и вече изяснените добри практики по време на тренинг курса, беше време да ги споделим с широката общественост да се опитаме да привлечем нови ентусиасти към EVS семейството! За тази цел се разделихме на две групи – първата се зае със създаването на книжка с истории, а втората трябваше да направи промо видео! Аз бях във видео-групата. Имахме пълна свобода на действие, съответно и възникнаха доста разногласия чия идея да вземе превес, но накрая успяхме да се сработим! Създадохме видео, което да стимулира други доброволци да разкажат своите истории, за да покажем на повече хора, че EVS има значение – това е и нашият слоган-хаштаг - #EVS_matters. Самите ние също записахме истории и ги публикувахме на страницата на семинара. Взимайте пример ;)

На следващия ден двете групи се събрахме, за да се порадваме заедно на резултата от усилената работа. Не забравихме да поговорим и за European Solidarity Corps, преди да се отдадем на октомврийски плаж във водите на Фаро. Почивката ни беше нужна, за да сме с пълни сили за следващата задача – промотирането на EVS доброволчеството в града и университетските кампуси.22308836_180814339151845_3060389444949991748_n

Цяла сутрин течеше усилена дейност по подготовка на материалите – от украсени балони и весели маски, с които да се снимат бъдещите доброволци в нашия фото-ъгъл, през компаси, които указват посоката на EVS, през специални шапки-оригами и брошури с информация – само за няколко часа трябваше да подготвим всичко това, за да можем да го промотираме следобед. Това може би беше любимата ни задача, тъй като докато я изпълнявахме наистина можехме да почувстваме прякото и истинското въздействие върху общността, можехме да контактуваме с местните и да ги ангажираме в идеята на доброволчеството – и наистина разбрахме, че това, което правим, не е просто задача за семинара, а има реално значение и резултат! (Снимки и повече информация можете да видите отново в блога и Фейсбук страницата.)

Повечето сесии се проведоха в историческата сграда на Coordinating Commission for the Development of the Region of Algarve. Последния ден имахме възможност да разгледаме и Регионалния музеи на Алгарв, който се намира в същата сграда. Там се запознахме с различни аспекти от бита и типичните занаяти за този регион. Следобед сесиите ни бяха преместени на плажа във Фаро. Там рефлектирахме върху изминалата седмица под лъчите на слънцето и   поговорихме с всеки от участниците в рамките на три минути, за да обменим идеи и бъдещи планове – това даде основа и за много ползотворни разговори, които продължиха на прощалното парти вечерта. На това прекрасно място получихме и своите Youthpass сертификати, които отново бяха разменени, а всеки трябваше да опише истинския притежател с няколко думи. Това беше трогателен момент, в който разбираш как само за седмица си се сближил толкова много с хора от далечни държави! Благодарение на перфектната организация на Натали и Костас, приключихме с дейностите точно навреме, за да се насладим на залеза! Посрещнахме го с аплодисменти, а някой от нас дори поплуваха в морето!22448187_181183662448246_5980082576041267828_n

Вечерите по време на проекта бяха посветени също на обмен на истории. След вечерния тур на града, в близост до пристанището се събрахме, за да разменим своите обекти, да се опитаме да разгадаем историята зад тях, а след това да чуем и истинската доброволческа история! Вечерите ни продължаваха в различни игри и разговори на площадите и пристанищата във Фаро, които ни помогнаха да се сближим още повече и да не усетим как минава седмицата!

Специални благодарности на Карлос за цялостната организация и идея за тренинга и семинара, на Натали и Костас за това, че ни водеха търпеливо и с достатъчно свобода и импровизация по пътя към ученето и добрите  EVS практики, и на Аристея за медийното отразяване на всичко, което постигнахме заедно!

Ако Ви е харесал този разказ, можете и Вие да станете част от EVS семейството или да споделите своята история!

Тук можете да видите нашето видео, книгата, както и други интересни материали, свързани със семинара и EVS доброволчеството. Специално за проекта беше създаден и блог, на който ден по ден можете да проследите нашите EVS-TurnOn-Фаро преживявания!

 И не забравайте: #EVS_matters

 Posted by Atanaska at 13:08 Доброволчески дейности Comments Off
 

Най-голямото литературно събитие в България – Софийският международен литературен фестивал – ще очаква своите гости между 12 и 17 декември. През 2017 г. фокусът на петия брой на фестивaла ще бъде литературата и културата на страните от Вишеградската четворка – Полша, Словакия, Унгария, Чехия / V4. Очакваме международни гости, срещи с български писатели, детски работилници, концерти, изложби, фестивални партита, дискусии и информационни панели.

23561377_2099910963572216_7877399971463307871_n

За да сбъднем това значимо културни събитие Асоциация „Българска книга“ и Си Ви Ес – България се нуждаят от доброволци за следните позиции:

 • Отговорник логистика (с много добър английски): посрещане и изпращане на международните гости и настаняването им в хотела на фестивала.
 •  Отговорник статистика: води дневник на събитията по време на фестивала – посещаемост, интерес от страна на публиката.
 •  Отговорници сцена: наблюдава за подредбата и необходимите наличности на сцените на фестивала и панаира; следи за реда на гостите и излизането им на сцената; помага на техническия екип.
 • Доброволци на информационен пункт: упътват посетителите към щандовете на изложителите; раздават информационни материали; дават информация за културната програма на панаира и фестивала.
 • Доброволец, организационна подкрепа на изложителите: координира организацията по настаняването и изнасянето на изложителите; раздава и събира приемо-предавателни протоколи; описва и организира отстраняването на рекламациите, които те имат към своите щандове.

Всички доброволци ще получат сертификат за доброволчество, осигурени сандвичи, достъп до фестивалните партита и ваучери за книги.

Ако бихте искали да се включите като доброволец, моля изпратете кратка мотивация с посочена/и позиция/и, от които се интересувате и телефон за връзка на Александра Станишева stanisheva@abk.bg  до 6 декември!

Очакваме ви!

 

Щастливи сме да ви представим един от доброволците на Си Ви Ес-България, който след вдъхновението си от редица доброволчески проекти, стана един от учителите на партньорите ни от “Заедно в час”!

1. Кой/коя си ти? Альона Денякина

Казвам се Альона. От къде съм ми е сложно да определя, но най-голяма част от живота си съм прекарала в София, където съм и родена.  Завърших Социология в СУ, наред със специализации в различни насоки към други  университети.

2. Къде преподаваш/ си преподавала?

 Преподавах английски език в Самоков.

3. По какъв CVS проект си работила?

CVS Bulgaria имаше голямо влияние върху мен. Първият проект, за който мечтах няколко години, беше доброволчество в Алпите. В момента, в който бях одобрена за него от алпийската планинска асоциация, сякаш се отприщи река и последваха още няколко екологични проекта. След това от CVS Bulgaria организираха обучение за лидери на младежки лагери и така станах лидер. Водих малък международен лагер за възстановяване на мостчетата в Драгоманско блато и тъкмо щях да заминавам за младежки лагер в Гърция, когато получих офертата си за учител от Заедно в час.

4. Какво е общото между преподаването и доброволчеството?

Мен и в двете ме води желанието да подобряваш света и да помагаш. Да даваш възможност на себе си и другите да мечтаят и да постигат нови върхове.  Общото е и отговорността, която поемаш.

5. А какво е различното?

Преподаването може да е като безкраен доброволчески проект. Ежедневната работа с децата няма край, много по-обсебваща е и градиш още по-силни връзки.

6. Какво би пожелала на съмишлениците си от CVS Bulgaria, които в момента се замислят дали преподаването не е тяхна кауза?

Ако обичате да споделяте, не ви е страх да носите отговорност и искате да оставите трайна следа ( не само в живота на учениците си, но и в своя) – преподаването е за вас. Бъдете смели и кандидатствайте в Заедно в час. Не чакайте крайния срок. Март е твърде далеч!

 Posted by Atanaska at 14:11 Доброволчески дейности Comments Off
 

We offer you a great opportunity to volunteer from 4 to up to 12 months in Great Britain and work in Independent Living Alternatives, which enables disabled people to live independently  by providing a range of support  including personal care such as going to the toilet or bathing  and practical  support  such as shopping and cooking. Volunteering  with ILA is an opportunity to:

- Gain a unique perspective on disability  issues224375_207823439249610_1661197_n

- learn more about  independent living

- Experience living in London

- Meet new people and make new friends from across the world

Work:  Volunteers  support  a disabled  person  to  live independently.  This  will include  personal  care:  toilet,  bath/wash; dressing;  feeding; and  practical  sup- port:  cooking, cleaning, shopping; reading;  writing plus activities  such as going to the cinema; theatre;  galleries; etc.  A volunteer  usually works a rota of : week one: Monday Tuesday  Friday  Saturday  Sunday week two Wednesday  Thursday.

When working the volunteer will eat and go to bed and have down time but is on call just in case the disabled person needs them.  Some placements  the volunteer might be expected to come and go that  is on their shift they work from 7am-1pm and 5pm-9pm and 1am-3am.  The volunteer will have an opportunity to read the disabled  persons profile before they  agree to work on the placement (before we issue a COS)  and  this  information  is communicated  to  each PA  so they  know what to expect before they come.

Requirements: You need to have:

 • A willingness to learn
 • Common sense
 • 4 months+ to spare
 • NO experience is necessary

Volunteers  are  great  communicators,   have  lots  of patience,  excellent listening skills and  are  able  to  follow instructions  to  do what  the  disabled  person  asks them to.

Food: When working food is often provided  to the volunteer  but  they  also re- ceive a food allowance for when they  are not  working.  We can cater  for most diets.

Accommodation: When working the volunteers live in the home of the disabled person for the  whole shift & then  spends their  time off in volunteer  accommodation.The accommodation  is either  a  shared  house  or flat  with  other  volunteers.They  usually have their own room.

Pocket money: 68 GBP per month

Insurance: VOLUNTEERS  MUST HAVE APPROPRIATE HEALTH INSURANCE, ARRANGED  EITHER  THROUGH  THE  SCI SENDING ORGANISATION OR INDEPENDENTLY. PROOF  IS REQUIRED: WITHOUT THIS VOLUNTEERS  WILL NOT BE ACCEPTED. Separate  travel  insurance will be also required.

Fees:  None

Visa:  IVS will issue a certificate  of sponsorship  for anyone  living outside  the EEU and who requires an entry  visa. Details of how to do this are given to each volunteer by IVS. Please check your countries requirements  for living and working in the UK.

Others: ILA will provide up to GBP 100  as a travel  allowance to the  UK and from the UK. PAs are entitled  to a holiday of 1 week at 4 months  (if staying for 6 months);  4 and  8 months  (if staying  10 months)  and  4, 8 and  10 (if staying 12 months).   Volunteers  receive on-site training  with  the  disabled  person;  they undertake ILAs training  online (often before they come to the UK) and also the Care Certificate  and first aid training.

If you are interested in applying for the project, please fill-in the application form and send it to Natalia longterm@cvs-bg.org!

Good luck!

 Posted by Atanaska at 17:56 Доброволчески дейности Comments Off
 

******* for English scroll down**********

Датата 16 ноември е обявена за Международния ден на толерантността от ЮНЕСКО през 1995 година с идеята да засили обществената осведоменост относно опасността от нетолерантност по света.

tolerance

Си Ви Ес-България напълно подкрепя идеята, че разрушаването на нетолерантността е ключът към създаването на един по-добър свят за всички нас. И въпреки че думите могат да бъдат много силни, ние вярваме, че действията са по-мощни. Преди една година започнахме проект на име „Проект Толерантност”. Идеята зад работилниците е да достигне до повече млади хора, особено децата в училищата, учейки ги за важността на единството и солидарността към другите. Всеки понеделник двама човека от нашия екип посещава едно училище в София и по неформален начин преподава урок, свързан с темата за миграция, лица, търсещи убежище и бежанци. Тъй като България е една от горещите точки с оглед на бежанската криза днес, смятаме, че е от изключителна важност да се повиши чувствителността на младите хора към този проблем.

Първото училище, в което решихме да работим, е училището, в което някои от децата от приемния център Военна Рампа посещават. Тези деца имат лош опит с тормоза и подигравките на другите деца в училището и затова разбрахме колко важно е темата за миграцията да бъде адресирана още в първите години на младите хора.

IMG-20171009-WA0004

През първия ни ден проведохме работилницата в 5 клас. В началото децата бяха скептични. Кои са тези момичета? Защо са тук? Не мина много време обаче и децата се ангажираха с дейностите. Седнахме в кръг, представяйки себе си и задавайки им въпроси. Децата бяха прекрасни и измислиха много умни отговори на въпросите ни. Показахме им два кратки видео клипа и им обяснихме какво означава да си емигрант и колко важно е да бъдем добри и приветливи особено с хора, които са изстрадали толкова много в миналото си. Дейността беше невероятна и следващия понеделник те ни махаха в коридорите и ни очакваха.

Ние от Си Ви Ес-България вярваме, че проектът за толерантност трябва да достигне и други училища и да включи колкото се може повече млади хора. Надяваме се, че проектът ще продължи да бъде успешен. И както някой беше казал: „Мирът започва с толерантност и уважение към всички нас”!

Честит Международен ден на толерантността!

**********************************************************************************************************

The date of 16th November is proclaimed as the International Day of Tolerance. This day was created by the UNESCO in 1995 in order to generate public awareness on the dangers of intolerance worldwide.

CVS-Bulgaria totally supports this ideal that breaking intolerance will be the key to create a better world for everybody. However, even if words are powerful, we believe that action is even stronger. On our small scale we started some years ago a project called “Tolerance Project”. Our aim is reaching young people, especially children in schools, teaching them the importance of equality and solidarity towards others. Every Monday two people of our team go to a school in Sofia and give a very informal class on the topic of migration, asylum seekers and refugees. Since Bulgaria is one of the hot spots regarding the refugee crisis that we are experiencing nowadays, we thought that it would have been extremely important to sensitise young people about this issue.

The first school we decided to work in is the school that some children of Voenna Rampa reception centre are attending. These children had experienced some bulling from other children in the school and that’s why we understood that the migration topic is really important to be addressed starting from young people.

IMG-20171009-WA0006

The first day we delivered a workshop for a fifth grade. Children at the beginning were sceptical. Who are these girls? Why are they here? It didn’t take too long before they started to be engaged with the activity. We sat in a circle, introducing ourselves and asking them questions. These children are brilliant and they came up with very smart answers. We showed them two short videos and explain them what being a migrant means and how important it is to be nice and welcoming especially with people who have suffered a lot in their past. The activity was great and the next Mondays they were waiving at us in the corridors and waiting for us.

CVS-Bulgaria believes that our Tolerance project needs to reach other schools and involve as much young people as possible. We hope that our project will continue to be a success. As someone once said: “Peace begins with tolerance and respect for everybody”.

Happy International Tolerance Day!

 Posted by Atanaska at 15:09 Доброволчески дейности Comments Off