******* for English scroll down**********

Датата 16 ноември е обявена за Международния ден на толерантността от ЮНЕСКО през 1995 година с идеята да засили обществената осведоменост относно опасността от нетолерантност по света.

tolerance

Си Ви Ес-България напълно подкрепя идеята, че разрушаването на нетолерантността е ключът към създаването на един по-добър свят за всички нас. И въпреки че думите могат да бъдат много силни, ние вярваме, че действията са по-мощни. Преди една година започнахме проект на име „Работилници на толерантността”. Идеята зад работилниците е да достигне до повече млади хора, особено децата в училищата, учейки ги за важността на единството и солидарността към другите. Всеки понеделник двама човека от нашия екип посещава едно училище в София и по неформален начин преподава урок, свързан с темата за миграция, лица, търсещи убежище и бежанци. Тъй като България е една от горещите точки с оглед на бежанската криза днес, смятаме, че е от изключителна важност да се повиши чувствителността на младите хора към този проблем.

Първото училище, в което решихме да работим, е училището, в което някои от децата от приемния център Военна Рампа посещават. Тези деца имат лош опит с тормоза и подигравките на другите деца в училището и затова разбрахме колко важно е темата за миграцията да бъде адресирана още в първите години на младите хора.

IMG-20171009-WA0004

През първия ни ден проведохме работилницата в 5 клас. В началото децата бяха скептични. Кои са тези момичета? Защо са тук? Не мина много време обаче и децата се ангажираха с дейностите. Седнахме в кръг, представяйки себе си и задавайки им въпроси. Децата бяха прекрасни и измислиха много умни отговори на въпросите ни. Показахме им два кратки видео клипа и им обяснихме какво означава да си емигрант и колко важно е да бъдем добри и приветливи особено с хора, които са изстрадали толкова много в миналото си. Дейността беше невероятна и следващия понеделник те ни махаха в коридорите и ни очакваха.

Ние от Си Ви Ес-България вярваме, че проектът за толерантност трябва да достигне и други училища и да включи колкото се може повече млади хора. Надяваме се, че проектът ще продължи да бъде успешен. И както някой беше казал: „Мирът започва с толерантност и уважение към всички нас”!

Честит Международен ден на толерантността!

**********************************************************************************************************

The date of 16th November is proclaimed as the International Day of Tolerance. This day was created by the UNESCO in 1995 in order to generate public awareness on the dangers of intolerance worldwide.

CVS-Bulgaria totally supports this ideal that breaking intolerance will be the key to create a better world for everybody. However, even if words are powerful, we believe that action is even stronger. On our small scale we started some years ago a project called “Tolerance Workshops”. Our aim is reaching young people, especially children in schools, teaching them the importance of equality and solidarity towards others. Every Monday two people of our team go to a school in Sofia and give a very informal class on the topic of migration, asylum seekers and refugees. Since Bulgaria is one of the hot spots regarding the refugee crisis that we are experiencing nowadays, we thought that it would have been extremely important to sensitise young people about this issue.

The first school we decided to work in is the school that some children of Voenna Rampa reception centre are attending. These children had experienced some bulling from other children in the school and that’s why we understood that the migration topic is really important to be addressed starting from young people.

IMG-20171009-WA0006

The first day we delivered a workshop for a fifth grade. Children at the beginning were sceptical. Who are these girls? Why are they here? It didn’t take too long before they started to be engaged with the activity. We sat in a circle, introducing ourselves and asking them questions. These children are brilliant and they came up with very smart answers. We showed them two short videos and explain them what being a migrant means and how important it is to be nice and welcoming especially with people who have suffered a lot in their past. The activity was great and the next Mondays they were waiving at us in the corridors and waiting for us.

CVS-Bulgaria believes that our Tolerance project needs to reach other schools and involve as much young people as possible. We hope that our project will continue to be a success. As someone once said: “Peace begins with tolerance and respect for everybody”.

Happy International Tolerance Day!

 Posted by Atanaska at 15:09 Доброволчески дейности Comments Off
 

***for English scroll down***

През изминалите седмици в Си Ви Ес-България бяхме ангажирани с няколко вълнуващи разпределения на дарения. Благодарение на щедростта на семействата на децата от Експлораториум, уникален детски образователен център, където откривателството и изобретателността се срещат (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/), беше възможно да съберем голямо количество дарения за бежанци и техните семейства.

11-704x318

На 11-ти октомври група от доброволци и стажанти на Си Ви Ес-България проведоха голяма кампания по разпределение на дарения в приемния център в Овча Купел, София. Денят беше трескав, но успешен! След като пренесохме невероятно голямо количество от дрехи, обувки, одеала, якета, играчки, игри и всичко, което можете да си представите, бяхме в готовност да започнем натоварения ден!

Докато родителите избираха от какво се нуждаят с помощта на някои от нашите доброволци, децата се забавляваха с игри на игрището заедно с останалата част от доброволците, наслаждавайки се на прекрасния слънчев есенен ден! Голяма част от хора успяха да дойдат и да изберат онова, което им харесва най-много за тях и техните семейства, подготвяйки се за студената зима. Денят беше изключително успешен и оценен от живущите в центъра, които бяха благодарни  за възможността и любезността.

Само няколко седмици след това, на 1 ноември, доброволци на Си Ви Ес-България се включиха в още една дарителска кампания, организираната от Съюза на Жените Бежанки в България.

Съюзът на Жените Бежанки в България (СЖББ) е нестопанска организация с мисия да подкрепя новопризнатите бежанци в процеса на тяхната първоначална адаптация и интеграция в България ( http://crw-bg.org/ ). СЖББ заедно с немската гражданска организация „Обувки за България” организираха голяма дарителска кампания с покана към местните НПО-та за подкрепа. Нямаше как да пропуснем!

Огромен камион, пълен с дрехи, обувки, кухненски пробори и уреди, вещи за бебета, ученически раници и спално бельо, пристигна рано сутринта. Благодарение на помощта на почти 30 доброволеца от различни организации, както и няколко човека, търсещи убежище от центровете в София, 12 тонният камион беше разтоварен и всичко беше внимателно подредено за по-малко от 3 часа. Невероятно добра работа! Прекрасен пример за това как с взаимни усилия, всичко е възможно!

**********************************************************************************************************

During the previous weeks CVS-Bulgaria has been very busy with some exciting donations distributions! Thanks to the generosity of the children’s families of Exploratorium, a unique children’s educational centre where discovery and creativity meet (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/ ), we were able to collect a huge amount donations for asylum seekers and refugees’ families.

On 11th October, a group of volunteers and interns from CVS-Bulgaria led a big distribution campaign in Ovcha Kupel reception centre in Sofia. The day was hectic but very successful! After having brought an incredible amount of things in the camp such as clothes, shoes, blankets, jackets, toys, games and everything you can think of, we were ready to start our busy day!

While parents were choosing what they needed with the help of some of our volunteers, children were enjoying some fun activities and games in the backyard together with the rest of us, taking the most of a nice sunny autumn day! A large group of people were able to come and pick and choose what they liked the most for them and their families, getting ready to face a freezing Bulgarian winter. The activity was a success and it’s been really appreciated by the residents of the centre who were very thankful for this opportunity and kindness!

Just some weeks later, on 1st November, CVS-Bulgaria volunteers have been involved in another donation campaign organised by the Council of Refugee Women in Bulgaria.

The Council of Refugee Women (CRW) is a non-profit organization with mission to assist newly recognized refugees in the process of their initial adaptation and integration in Bulgaria ( http://crw-bg.org/ ). The CRW together with a German citizen organisation called “Schuhe fur Bulgarien” organised a large donor campaign asking local NGOs for help. Indeed, we couldn’t miss it!

An enormous truck packed with clothes, shoes, kitchen utensils and appliances, baby goods, school backpacks and bed linen arrived early in the morning. Thanks to the help of almost 30 volunteers from different organisations and some asylum seekers from the centres in Sofia, the 12 tonne truck was unloaded, everything was arranged and carefully labelled in less than 3 hours! An incredible, amazing job! That was definitely an example that with a joint effort everything is possible!

 Posted by Atanaska at 16:18 Доброволчески дейности Comments Off
 

Тренинг курс и семинар за добрите практики в EVS доброволчеството

Фаро, Юни и Октомври 2017

Радваме се да споделим вдъхновяващата история на Цветомира Минкова-доброволка на Си Ви Ес-България, която през изминалата година стана част от проект, целящ да подобри качеството на EVS изживяването. Ето какво сподели тя:
 

Моята история започна още през септември 2016, когато стартирах доброволческата си програма в Неапол. Благодарение на това се запалих по идеята за EVS и така попаднах на страхотния двоен проект на ECOS. Първото приключение започна на 19-ти и продължи до 26-ти юни. Неговата цел беше да ни затвърди теоретичните основи на EVS доброволчеството и чрез методите на неформалното образование и обмяната на опит да достигнем до структурирано решение за най-добрите методики на EVS доброволчеството. За да приложим теорията на практика, от 5-ти до 12-ти октомври се събрахме отново във Фаро, за да споделим доброволческите истории помежду си и със света.22365262_181180869115192_7966753946848721643_n

Участниците бяха от 8 държави – Португалия, Испания, Гърция, България, Чехия, Полша, Румъния и Литва, като всяка страна имаше по трима представителя.  Наши тренери и фасилитатори бяха Натали от CVS, България и Костас от European Village, Гърция.

По време на тренинг курса сесиите ни се провеждаха в сградата на IPDJ (Portuguese Institute for Sports and Youth), който е в непосредствена близост до слънчевия парк Аламеда. Там под звуците на разхождащите се по поляните пауни и чрез разнообразни игри, ние се опознавахме  един друг и споделяхме опита си с EVS. Научихме се какво е ученето, как да се учим по време на EVS, как да учим в нова мултикултурна среда и как да бъдем креативни, докато учим. Споделихме личните си методи за учене и обменихме опит чрез провеждането на задълбочени интервюта в малки групи. Сутрин завързвахме очите на партньора ни и го развеждахме из парка, за да изградим доверие помежду си, а следобед разглеждахме ролите, които са необходими за успешна реализация на EVS програмата и обменяхме опит от нашите организации. Учехме се от грешките си, споделяхме своите успешни методи. Представихме организациите си, за да изградим бъдещи партньорства. Поплувахме в кристалните води на Атлантическия океан и се насладихме на белите пясъци на остров Фарол, част от природния парк Рия Формоза, едно от чудесата на Португалия. Накрая създадохме систематизиран списък с добрите практики, които са необходими за щастливо и успешно доброволстване, рефлектирахме върху преживяванията по време на тренинга и заснехме видео с наши музикални изпълнения, които да приветстват участниците в семинара през октомври.

22489951_181183762448236_8553282686192848032_nЦелият тренинг беше посветен не толкова на интеркултурния обмен, колкото на междуличностната комуникация. По време на Bond-вечерта, освен да споделим наши любими лакомства и напитки, разказвахме своите „WOW“ и „Oh, shit“ истории, за да научим за себе си и своите добри и не толкова положителни преживявания. По време на прощалното парти, освен да разменим своите Youthpass сертификати, трябваше да разпознаем всеки от нас по детска снимка. Разменихме и по един важен за нас предмет и историята, която се крие зад него, за да го запазим като сувенир от прекрасното преживяване.

Минаха няколко месеца и през oктомври някои от нас се завърнаха отново във Фаро, за да предадат опит от тренинга на новите участници.

Отново се опознавахме играейки, представяхме своите организации и доброволчески преживявания. Създадохме персонални книжки и разказахме историите от времето на нашия EVS. Историите бяха цветни и различни, колкото самите книжки, а накрая останахме с усещането, че това което правим като доброволци, всъщност е значимо не само за нас, но и за общността. След обмяната на историите и вече изяснените добри практики по време на тренинг курса, беше време да ги споделим с широката общественост да се опитаме да привлечем нови ентусиасти към EVS семейството! За тази цел се разделихме на две групи – първата се зае със създаването на книжка с истории, а втората трябваше да направи промо видео! Аз бях във видео-групата. Имахме пълна свобода на действие, съответно и възникнаха доста разногласия чия идея да вземе превес, но накрая успяхме да се сработим! Създадохме видео, което да стимулира други доброволци да разкажат своите истории, за да покажем на повече хора, че EVS има значение – това е и нашият слоган-хаштаг – #EVS_matters. Самите ние също записахме истории и ги публикувахме на страницата на семинара. Взимайте пример ;)

На следващия ден двете групи се събрахме, за да се порадваме заедно на резултата от усилената работа. Не забравихме да поговорим и за European Solidarity Corps, преди да се отдадем на октомврийски плаж във водите на Фаро. Почивката ни беше нужна, за да сме с пълни сили за следващата задача – промотирането на EVS доброволчеството в града и университетските кампуси.

Цяла сутрин течеше усилена дейност по подготовка на материалите – от украсени балони и весели маски, с които да се снимат бъдещите доброволци в нашия фото-ъгъл, през компаси, които указват посоката на EVS, през специални шапки-оригами и брошури с информация – само за няколко часа трябваше да подготвим всичко това, за да можем да го промотираме следобед. Това може би беше любимата ни задача, тъй като докато я изпълнявахме наистина можехме да почувстваме прякото и истинското въздействие върху общността, можехме да контактуваме с местните и да ги ангажираме в идеята на доброволчеството – и наистина разбрахме, че това, което правим, не е просто задача за семинара, а има реално значение и резултат! (Снимки и повече информация можете да видите отново в блога и Фейсбук страницата.)22308836_180814339151845_3060389444949991748_n

Повечето сесии се проведоха в историческата сграда на Coordinating Commission for the Development of the Region of Algarve. Последния ден имахме възможност да разгледаме и Регионалния музеи на Алгарв, който се намира в същата сграда. Там се запознахме с различни аспекти от бита и типичните занаяти за този регион. Следобед сесиите ни бяха преместени на плажа във Фаро. Там рефлектирахме върху изминалата седмица под лъчите на слънцето и   поговорихме с всеки от участниците в рамките на три минути, за да обменим идеи и бъдещи планове – това даде основа и за много ползотворни разговори, които продължиха на прощалното парти вечерта. На това прекрасно място получихме и своите Youthpass сертификати, които отново бяха разменени, а всеки трябваше да опише истинския притежател с няколко думи. Това беше трогателен момент, в който разбираш как само за седмица си се сближил толкова много с хора от далечни държави! Благодарение на перфектната организация на Натали и Костас, приключихме с дейностите точно навреме, за да се насладим на залеза! Посрещнахме го с аплодисменти, а някой от нас дори поплуваха в морето!22448187_181183662448246_5980082576041267828_n

Вечерите по време на проекта бяха посветени също на обмен на истории. След вечерния тур на града, в близост до пристанището се събрахме, за да разменим своите обекти, да се опитаме да разгадаем историята зад тях, а след това да чуем и истинската доброволческа история! Вечерите ни продължаваха в различни игри и разговори на площадите и пристанищата във Фаро, които ни помогнаха да се сближим още повече и да не усетим как минава седмицата!

Специални благодарности на Карлос за цялостната организация и идея за тренинга и семинара, на Натали и Костас за това, че ни водеха търпеливо и с достатъчно свобода и импровизация по пътя към ученето и добрите  EVS практики, и на Аристея за медийното отразяване на всичко, което постигнахме заедно!

Ако Ви е харесал този разказ, можете и Вие да станете част от EVS семейството или да споделите своята история!

Тук можете да видите нашето видео, книгата, както и други интересни материали, свързани със семинара и EVS доброволчеството. Специално за проекта беше създаден и блог, на който ден по ден можете да проследите нашите EVS-TurnOn-Фаро преживявания!

 И не забравайте: #EVS_matters

 Posted by Atanaska at 01:04 Доброволчески дейности Comments Off
 

***For English scroll down***

От 29 май до 3 юни в Барселона, SCI-Catalunya беше домакин на група от 10 доброволеца от мрежата на SCI като част от проекта „Отваряне на съзнанието за премахване на бариери”, финансиран от програмата Еразъм+ на съвета на Европа. Целта на семинара бе да предостави нужните инструменти на социални работници и доброволци, които се занимават с въпросите за социалното включване в техните организации с Европа. Корин Уоабенг, доброволец на Си Ви Ес-България, присъства на обучението и сподели с нас какво е научила.

35117005226_96293e11be_o

Семинарът беше място за дискутиране относно социалното включване между европейските клонове на SCI и възможностите за създаване на стратегия за подобряване на социалното включване в нашата мрежа. Затова дейностите по проекта бяха главно концентрирани върху предоставянето на компетенции за работа с младежи в неравностойно положение и създаването на силни местни мрежи между другите организации, които работят със социално включване в партньорските страни – България, Армения, Португалия, Унгария, Италия, Македония, Чехия и Ирландия.

Това, което бих искала да споделя, е:

 1. Един проект за включване трябва да бъде „упълномощаващ”, предоставяйки умения за автономност. „Участващ”, така че хората, за които съществува риск от изключване, да могат да вземат участие в процеса и да бъдат активна част от включването на другите. Също така подобен проект трябва да бъде „експресивен”, защото в по-голямата част от времето, пропускаме да попитаме целевата ни група за нейните нужди. Затова трябва да създадем възможности за изразяване на идеи и нужди. И не на последно място – „образователен”, чрез предоставянето на умения, информираност и знания
 2. Една от полезните стратегии за лидерите на проекти за включване е измерването на прогреса в малки стъпки. Тоест избягвайте да бъдете твърде амбициозни. Също така очаквайте да бъдете тествани от участниците във вашия проект, в случай че не ви се доверяват. Затова трябва да бъдете постоянни. За да ги накарате да се чувстват уверени, е нужно да направите онова, за което сте обещали. За целите на менторството, трябва да постигнете баланс между предизвикателството, на което излагате участника и подкрепата, която му давате, за да избегнете ситуации на регрес в развитието.35157219385_a50b55b392_o
 3. Съществуват няколко практически инструмента за социално включване, предоставени от Еразъм+. С Ключово действие 1 можете да бъдете подпомогнати в организацията на младежки обмен, семинар, обучение и краткосрочни европейски доброволчески служби (с изключение на доброволчески лагери). С Ключово действие 2 е възможно създаването на проекти по стратегически партньорства, финансирани от Еразъм+. Европейската фондация за младежта финансира също така както международни проекти с регионални НПО, така и с пилотни проекти. Полезни ресурси могат да бъдат: „Ръководство за експерти по Еразъм+”, уеб сайта www.salto-youth.net за търсене на партньори или обучители по активности, социални уебинари.
 4. Има някои добри практики за социално включване, провеждани от социални предприятия в Барселона. По време на обучението посетихме Germina , която предоставя на младежи в неравностойно положение, възможност да подобри качеството на живот на деца, младежи и техните семейства. По време на семинара храната беше предоставена от готварската работилница на Impulsem – асоциация, подпомагаща младежи в неравностойно положение, обучавайки ги в сферата на кетъринга. Също така се срещнахме и с много организации, работещи с хора в неравностойно положение като Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious…Последната вечеря се проведе в Mescladis – социално ангажиран ресторант, който обучава хора, които се намират в риск от социално изключване, в сферата на кетъринг бизнеса за 3 месеца преди да бъдат интегрирани на пазара на труда. Семинарът завърши с „привкус” на откритие и задоволство.

Всички материали, които бяха разработени по време на обучението, ще бъдат публикувани на следния блог: www.socialinclusionsci.wordpress.com, който има за цел да сподели всичко, свързано с проекти за социално включване и информация относно работната група SCI-YUWG. По този начин ще бъде създаден наръчник за социално включване в рамките на Еразъм програмата.

***************************************************************************************************************************************

From May 29th to June 3rd, SCI-Catalunya hosted in Barcelona a group of 10 volunteers from SCI European network as part of the project ” Opening Minds to Remove Barriers ” financed under the Erasmus + program of the Council of Europe. The objective of the seminar was to give tools to workers and volunteers who deal with social inclusion issues in their organizations across Europe. Corine Wouabeng, volunteer of CVS-Bulgaria, went to this training and shared with us what she learned.35026234271_22140a751b_k

In fact, the seminar was a space to debate about social inclusion policies within the European branches of SCI and an opportunity to create a strategy to improve social inclusion in our network. The workshop was therefore mainly about giving to participants,  tools in order to work with youth with fewer opportunities and to establish strong local networks among other organizations who work for social inclusion in their countries – Bulgaria, Armenia, Portugal, Hungary, Italy, Macedonia, Czech Republic, Ireland.

What I want to spread is that:

1   An inclusive project must be ‘’Empowering’’ by giving abilities to become autonomous. It should be ‘’Participative’’ so that the persons who are in risk of exclusion can take part in the process and also be an active actor of the inclusion of the others. It has to be ‘’Expressive’’ because most of our times, we avoid ask to the target group what are their needs. So, we have to create opportunities to let them express their views, their needs. Finally, an inclusive project must be ‘’Educative’’ by providing skills, new awareness and knowledge.

2   One of the helpful strategies for leaders of inclusive projects is that he/she must measure progress in small steps. So, avoid being too much ambitious. Another is to expect to be tested by the participants of your project because they don’t trust you. That is why, you should be consistent. To make them feel confident, you have to do what you promised. For the mentoring purpose, you should make the balance between the Challenge to which you expose the excluded person and the support you provide in order to avoid the mentee remains in regression/ statis or in growth/validation.

3   There are some practical tools for social inclusion provided by Erasmus +. With the Key action I, you can be helped in the organization of youth exchange, seminars, trainings and short EVs Volunteers but not for work camps.  With Key action 2, it is possible to settle strategic partnership projects funded by Erasmus+. The European Youth Foundation also funds projects either international project with regional NGO or Pilot project.  Some means are useful for resources like ‘’The guidelines for experts on Erasmus +’’, the website: www.salto-youth.net for tools for searching partners or trainers for activities, the social webinars of European Youth Foundation.

4    There are some good practices of social inclusion lead by social entities of Barcelone. We visited Germina which provides youngsters with opportunities to improve the quality of life of children, youth and their families especially those in a vulnerable situation. Throughout the seminar, meals were provided by Impulsem‘s cooking workshop, an association that helps young people with fewer opportunities by training them in the catering business. We also have a meeting with many associations working with people with fewer opportunities like Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious… The last dinner was at Mescladis, a social entity restaurant which trains people in risk of social exclusion in catering business for 3 months before being integrated into the labor market. The seminar ended on a note of discovery and satisfaction.

35026234031_9bb1348613_o

All the materials elaborated during the training will be published on the following blog: www.socialinclusionsci.wordpress.com dedicated to share experiences about social inclusion projects and information about the SCI- Youth Working Group (SCI-YUWG) hosted by Utilapu Halozat (SCI- Hungary). It will be a toolkit for social inclusion in Erasmus Program and a place to learn about social inclusion tools.

 

 Posted by Atanaska at 18:21 Доброволчески дейности Comments Off
 

Предлагаме ви едно събитие на нашите партньори от Форум КЛЮЧ, което ще ви обогати и вдъхнови едновременно. Събитието ще търси изграждането на общности и намирането на спойката между хората! За пръв път на сцената на Форума ще имате възможност да видите и чуете мнения, идеи и вдъхновяващи истории от хора, които носят в себе си ценностите на Западното общество. КЛЮЧарите ще бъдат от Берн, Цюрих и Копенхаген, както и един представител от България.

15873197_1211184332323147_2866594226069791967_n

Ще бъдат обсъдени следните теми:

 • създаване и устойчивост на общности
 • социално предприемачество
 • околна среда
 • активно гражданство

Необходима е предварителна регистрация за участие!

Кога и къде: 14.10.2017 г. в 11.00 ч.

Интер Експо Център, София (Адрес: булевард Цариградско шосе 147, 1784 София, България)

Повече информация за самото събитие, можете да намерите ТУК

Ще се видим там!

 

 Posted by Atanaska at 15:28 Доброволчески дейности Comments Off
 

Чухте ли вече за Месеца на бежанците? Ако не сте, то тук ще намерите повече информация за събитията.

Месецът на бежанците представлява поредица от събития, които са организирани от редица НПО организации и Представителството на Европейската Комисия в България, които ще се случат в A hub (ул. Христо Белчев 3) между 11-ти и 31-ви октомври. По време на целия месец октомври, пространството ще бъде украсено със снимки по проекти на Световната банка, Каритас, Красивите лица на Сирия и Съвета на жените бежанки.

Програмата ще включва вълнуваща междукултурна вечер с храна, музика и други изненади; сесия по дизайн мислене с цел решаване на предизвикателства в сферата на работа с бежанци; хекатон; прожекция на филм и др., както и коктейл за закриването, на което ще се радваме ако можете да присъствате. Поканени са всички, които искат да научат повече за бежанците, да се запознаят с тях и техните култури, както и да помогнат за създаването на социални иновации за тяхната интеграция. Ето и програмата на събитията:

Facebook cover

11 октомври (сряда) 18:30 – 21:30
Междукултурна вечер: Сирия, Ирак, Афганистан
Насладете се на типична храна, музика и танци от страните на бежанците и се запознайте с тях по време на “speed meeting” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1121234568016658

12 октомври (четвъртък) 18:30 – 20:30
Арт работилница за жени и деца
Работилница за майки и деца, на която можете да споделите креативни крафт техники и истории (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1937257976526051

17 октомври (вторник) 15:30 – 17:30
Дизайн мислене и иновации
Сесия за дизайн мислене, водена от Innovation Starter Box, на която бежанци и представители на НПО сектора ще се запознаят с методологията и ще дефинират основните проблеми пред бежанците (С предварително записване)
https://web.facebook.com/events/496550714042841

21 – 22 октомври (събота и неделя) 9:00 – 19:00
Хакатон за дигитални номади
Хакатон, на който са поканени програмисти, предприемачи, дизайнери и социални иноватори, които ще трябва да измислят технологични решения на предизвикателствата пред бежанците (С предварително записване)
https://www.facebook.com/events/1523611521019484

26 октомври (четвъртък) 18:30 – 21:00
Прожекция на филм
Прожекция на филма “Дамаск с любов” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1960744964208040

28 октомври (събота) 19:00 – 22:00
Ориенталски танци от жени за жени
Концерт/хафла на групи за ориенталски танци с музика и рисуване с къна, достъпен само за жени (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/672671619597040/

31 октомври (вторник) 18:30 – 21:00
Коктейл
Закриване на месеца на бежанците и представяне на късометражни филми и изложбите, с които е украсено пространството през месеца (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1959602907623594

Program in Arabic

Program in Farsi

Очакваме ви!

 Posted by Atanaska at 14:48 Доброволчески дейности Comments Off
 

13086808_1198645776842917_4430331239309360303_oВ рамките на проект European Mobility 2017, нашите партньори от Ес Си Ай – Швейцария обявяват две свободни дългосрочни ЕДС позиции за 10 месеца, които да стартират през октомври/или възможно най-скоро/.

Бежански център във Вале, Швейцария, 2 доброволци (октомври 2017 –  31 юли 2018)

Бежанският офис в кантона Вале предлага няколко бежански центъра в региона, в които търсещите закрила живеят, работят и получават образование, докато са в процедура и изчакват решението за предоставяне на статут. Бежанскитя офис е поискал двама допълнителни ЕДС доброволеца, пради силното увеличаване на броя на търсещите закрила напоследък. Доброволците следва да работят в центровете Ardon, Pr?jeux или  Sanaval, като и трите центъра са близо до град Сион. През март там стартираха своята доброволческа служба още четирима ЕДС доброволеца.

Задълженията включват работа с непълнолетни бежанци, като това може да включва организиране на образователни и рекреативни занимания за непридружени непълнолетни бежанци. От ЕДС доброволците също така се очаква да подкрепят работата на регистрационни офис, където се регистрират новопристигналите бежанци. Други задължения могат да включват придружаване на бежанци /вкл. възрастни/ на различни места /напр. лекар, администрация и др./, подпомагане при грижата за деца, подпомагане на административната работа и организиране на събития за бежанци.

Настаняване: Доброволците ще живеят в споделен апартамент близо до или в Сион /извън бежанските центрове/.

Изисквания:  Тъй като позицията е ЕДС, възрастовото ограничение е 30г. Желателно е средно ниво на владеене на Френски език, като има възможност за подобряване на езиковите умения в рамките на езиков курс. Доброволецът следва да предостави валидно свидетелство за съдимост, да бъде толерантен и отворен към различни култури, както и да е готов за психически натоварваща работа. Кандидатите с опит в подобни занимания ще имат предимство. Позицията може да изисква гъвкаво работно време.

Call for EVS in Switzerland 2017-18_Valais

Кандидатстване:

 • Изпрати на Наталия (longterm@cvs-bg.org) кратко мотивационно писмо и CV, като посочих датата на която най-рано можеш да стартираш мобилността.
 • Доброволците трябва да стартират своята работа през октомври, но е възможен компромис с назалната дата, поради краткия срок за кандидатстване. Краят на проекта е 31- ви юли 2018 г.
 • Краен срок за кандидатстване 28 септември, като резултатите от избора ще бъдат оповестени след 2-ри октомври.

Други ЕДС позиции в Швейцария: Call for EVS in Switzerland 2018-19_October.

 Posted by Kathy at 12:16 Доброволчески дейности Comments Off
 

Нашата партньорска организация YMCA Nesvady, Словакия търси своя ЕДС доброволец от България, който да се присъедини към екипа, заедно с още двама свои колеги от Хърватска и Чехия. Проектът стартира на 1 октомври /или възможно най-скоро/ и е за 12 месеца. Несвади е малко населено място с 5000 жители, което се намира близо до Нове Замки. Местната общност е много сплотена, което прави лесна интеграцията и участието на доброволците в обществения живот. Нове Замки на свой ред е комуникативно градзе, от което лесно може да се достигне дпо Братислава и Будапеща.

ymca_nesvady_banner_spolu

Посрещащата организация: 

играе много важна роля в живота на местната общност. Тяхната работа е насочена към деца между 3 и 13 години, младежи от 14 до 17 години, семейства и възрастни. Дейностите й са организирани в редовни клубове по интерес, така например всяка сряда в рамките на КЛУБИК очакват най-малките и техните майки, М клуб и РС клуб организират програми, игри, спортни занимания, часове за изучаване на Библията за деца между 6 и 13 години, РЕСЕТ клуб всеки петък пък е  посветен на тийнейджърите. Най-активният период за YMCA Nesvady е лятото, тък като организират летни лагери. Един от тези лагери е Английският летен лагер, по време на който си сътрудничат с американски доброволци и обхаващат над 100 деца.

Доброволцът, който е подходящ за позицията:
Освен споменатите клубове, организацията има различни курсове и проекти. Например, ЕДС доброволците от предходния проект за сформирали курсове по керамика, ръкоделия, английски език и фитнес. Ето защо YMCA Nesvady търсят доброволец, който да е инциативен, комуниктивен, социално ориентиран, готов да организира занимания според възможностите си и желанията на местната общност и да приеме предизвикателства и да грабне и нови възможности за принос към местната общност.

Повече информация можете да намерите във файловете по-долу:

EVS_INFO PACK_YMCA Nesvady

EVS_YMCA Nesvady_INFO PACK

Ако този проект ти харесва и искаш да кандидатстваш, направи го СЕГА като изпратиш своя автобиография и кратка мотивация на Наталия на longterm@cvs-bg.org. УСПЕХ!

 

 Posted by Kathy at 11:16 Доброволчески дейности Comments Off
 

peace day

Тази година Си Ви Ес – България отпразнува Международния ден на мира като се включи в инициативата на Движението за език без омраза /Съвет на Европа/, посветена на борбата срещу езика на омразата срещу мюсюлманите. Заедно с нашите ЕДС доброволци създадохме осъществихме две дейности: акция в гр. София и работилница в Училището за природа, с. Влахи, където гостуваше група младежи от Благоевград.

 

 

Акция “Не на езика на омразата срещу мюсюлманите” в София 

Емануеле Бертуко

Решихме, че е добра идея да се борим срещу невежеството и предразсъдъците срещу мюсюлманите като разпространим послания за мир в София на 21-ви септември. Нашите послания имаха за цел да се противопоставят на най-често срещаните стереотипи, които представят мюсюлманите като нетолерантни към останалите религии, или като защитени от ударите на тероризма, или пък като радикални екстремисти. Чрез посланията и разговорите ни с хората се опитахме да обясним, например, че най-честата жертва на терористични атаки стават именно хората с мюсюлманска религия, а също така, че в много страни с преобладаващо мюсюлманско население има прогресивни движения, които се борят за спазването на човешките права, за справедливост и че широкоразпространената визия, която свърза тази религия с екстремизма, е напълно погрешна.

 

Ето ги и нашите послания: No hate speech action 21st September 2017 messages

DSC_0337

Този своеобразен експеримент, в рамките на който успяхме да поговорим с доста различни хора, се оказа интересен лакмус по темата за толерантността и анти-дискриминацията в българското общество. За съжаление не всички реакции бяха позитивни и много хора отказаха да разговарят с нас. Това е аларма, която идва да ни предупреди, че не бива да подценяваме опасността от нетолерантни настроения в обществото и да подчертае необходимостта от промотиране на междукултурния диалог и борба срещу предразсъдъците и ксенофобията в нашето ежедневие. От друга страна, подкрепата и благодарността, които получихме ни окуражават, че с общите усилия на хората, които подкрепят човешките права е възможно да се противодейства и да се победят невежеството и фалшивите страхове на хората.

 

DSC_0338DSC_0346DSC_0353

Работилница в Училище за природата, с. Влахи на тема “Принудителна миграция”

Мирея Фигерас Алсиус

Следващият ден, 22- ри септември, направихме презентация на тема “Принудителна миграция” в Училище за природата, с. Влахи. Нашата публика бяха ученици от 11 ОУ “Христо Ботев”, гр. Благоевград. Започнахме с кратка презентация на идеята за Международен ден на мира, с което се надяваме да сме вдъхновили учениците да инициират своя акция, посветена на мира догодина. Продължихме с дискусия за мира, набелязахме основните термини, свързани с темата за принудителната миграция и описахме бежанската ситуация в световен и национален мащаб, като се фокусирахме върху съдбатана децата и младежите, връстници на нащите участници. Поговорихме си за бъдещите предизвикателства, а учениците задаваха много въпроси, които доразвиха дискусията. Прекарахме един чудесен ден заедно, в който се размениха много интересни мнения и разсъждения, ден който отново ни доказа смисъла на работата с млади хора и значението й за борбата с нетолерантността и дискриминацията в нашето общество. Надяваме се да продължим провеждането на подобни работилници с млади хора в различни градове и села на България в рамките на Проект Толерантност и други  бъдещите инциативи, които ще имат за цел да се борят със слуховете и предразсъдъците.

21981852_10155767863992210_294417526_o

21985857_10155767864777210_194070683_o 21762858_1658916184180821_5435690319125086598_o

*the actions are part of the EVS project “The Refugee Project: integration in action 2”, financed by the Human Resource Development Center, Erasmus + program.

LogosBeneficairesErasmus+LEFT_BG

 

 Posted by Kathy at 15:27 Доброволчески дейности Comments Off
 

21731109_1581682835242015_7292657879891108950_nЗа трета поредна година фестивалът CineLibri създава мост между киното, литературата, а тази есен и музиката. В продължение на 12 дни през октомври в киносалони в цялата страна ще бъдат излъчени над 30 от най-добрите екранизации на романи – както класически, така и съвременни шедьоври от последните две години.

Освен щедра конкурсна и паралелна програма, фестивалът очаква и знаменити гости, международно жури, десетки тематични вечери, музикални събития, коктейли и още много вълнуващи изненади.

За да сбъднем тази Cinelibri магия се нуждаем от верни помощници – доброволци в София от 2 до 22 октомври за следните задачи:

 •  2 – 8 октомври – раздаване на книжки с програмата на фестивала
 •  11 – 22 октомври – посрещане и упътване на публиката в киносалоните.

Ангажиментът е в рамките на 2-3 часа на ден. По време на фестивала – вечер, непосредствено преди, по време на и след събитията. Търсят се доброволци, които могат да се включат за целия период.
* Преимущества: Достъп до всички прожекции и голяма част от книгите
* Процедура за кандидатстване: Необходимо е да изпратите кратко писмо, в което да се обосновете защо искате да бъдете част от това приключение на мейл адрес alexandrova@colibri.bg /Александра Александрова от екипа на CineLibri/.

Краен срок: 29 септември

logo_highres

 Posted by Kathy at 17:05 Доброволчески дейности Comments Off